Emajõe suudmealal Peipsiveere looduskaitsealal ootavad sind uued RMK lõkkekohad!

Autor:

Piret Valge

Emajõe suudmealal Peipsiveere looduskaitsealal ootavad sind uued RMK lõkkekohad! Need peatuspaigad kannavad ilusaid kalanimesid: Ahvena, Angerja, Haugi, Särje ja Latika. Vaata uute lõkkekohtade asukohti loodusegakoos.ee.

Nimelt, 2020. aasta sügisel arutasid meie kolleegid RMK külastuskorraldusosakonna töötajatega Peipsiveere looduskaitsealale jäävaid probleemkohti. Üheskoos leidsime, et hea lahendus külastusmõju hajutamiseks on rajada uusi lõkkekohti sinna, kus see need ala kaitse-eesmärke ja loodusväärtusi ei kahjustaks. Suunates ala külastajaid nendesse paikadesse, püüame vältida omavoliliste laagripaikade tekkimist ja selle tagajärjel looduse prügistamist.

Lõkkekohtades peatujal on oluline kaasa võtta lõkkematerjal või priimus, sest neid vee-äärseid lõkkekohti lõkkepuudega ei varustata.

Suuremat rõhku otsustasime panna ka teavitusele – hiljuti on nii mõnigi kalapüügieeskirja punkt ja piirkonnas tegutsemise ajaline piirang muutunud. Nüüd on need juhised tehtud kenasti puust ette ja punaseks. Ikka selleks, et külalised teaksid looduse ja selle asukatega arvestada.

15. juunist on kalapüük Emajõe alamjooksul alates Koosa jõe suudmest jälle lubatud. Loodame, et lisaks kalastamisele pakuvad loodusehuvilistele rõõmu ka 5 uut ning 2 põhjalikult korrastatud lõkkekohta.

Muide, endise Emajõe-Suursoo looduskeskuse juures asuvad veel 2 lõkke- ja telkimiskohta. Samuti ootab külastajaid RMK Emajõe õpperada. Julgustamegi kõiki loodusesse minema – kui õpid loodust ja selle asukaid lähemalt tundma, oskad nendesse teadlikult hoolega suhtuda.