Alam-Pedja koostöökogu kokkusaamine 22.08.2018
Alam-Pedja koostöökogu järjekordne koosolek toimub 22. augustil kell 15 Keskkonnaameti Tartu kontori suures saalis. Lisaks kohalikele hooldajatele-karjatajatele tuleb ornitoloog Leho Luigujõe tutvustama rohunepi pikaajalise seire tulemusi ja seoseid niiduhooldusega.   Esialgne päevakava: Lühiettekanded: Alam-Pedja LIFE soode taastamise projekti arengutest ja edasised plaanid (s.h talgud 20. septembril) - Jüri-Ott Salm.   RMK tegemistest looduskaitseliste investeeringute vallas (Kirna luhateed jms.) – Priit Voolaid RMK tegemistest ning plaanidest külastuskorralduse vallas - Malle Oras LIFE Happyriver projekti tulemustest ehk kuidas elab Laeva jõgi ja selle elustik – Meelis Tambets Pikemad ettekanded: Lamminiitude hooldamise mõjudest rohunepi arvukusele (iseäranis Alam-Pedja näiteks) – Leho Luigujõe Ülevaade Alam-Pedja luhtade praegustest hooldusmahtudest ja Keskkonnaameti nägemusest luhtade majandamise perspektiividest – Ragnar Kapaun, Kaidi Silm Luhtade hooldamise kogemustest ja probleemidest (s.h. loomapidamise kogemused) ning ettepanekud tulevikuks - Viljar Ilves Kokkuvõttes: Kohapeal algatatud küsimused (Kaili Viilma’lt põgus ülevaade riigiaparaadis kavandatud muutustest + diskussioon)   P.S. Kui kellelgi on toredat pildimaterjali kaugemast või lähemast ajast, mida tahaks kokkutulnutega jagada, siis see on väga teretulnud!   Meeldivat koostööd!   Kaili Viilma Koostöökogu juhataja looduskaitse juhtivspetsialist Keskkonnaameti Lõuna regioon Aleksandri 14, Tartu 51013 e-post: kaili.viilma@keskkonnaamet.ee tel: +372 505 1955 või +372 7302 243