5.03 Lahemaa koostöökogu koosolek

Keskkonnaamet kutsub kõiki partnereid ja huvilisi Lahemaa rahvuspargi koostöökogu koosolekule ja infopäevale, mis toimub 5. märtsil kell 14.00-18.00 Palmse mõisakompleksi linnaserehes. Räägime 2020. aasta tegemistest,  teostatud ja teostamisel olevatest uuringutest, keskendudes kultuuripärandile ja külastuskorraldusele. Keskkonnaamet ja partnerid tutvustavad oma 2020. aasta plaane. Räägitakse käimasolevatest ja lõppenud teadusuuringutest Lahemaa rahvuspargi territooriumil. Kõik on oodatud.  Palume ennast eelnevalt registreerida siin https://forms.gle/V9VPefjSkoAMf2Ua9

Koosolekut juhatab keskkonnaameti Põhja regiooni juhataja Jaak Jürgenson.

Kava

14.00-15.45  Keskkonnaameti ja partnerite tegevused Lahemaa rahvuspargis

1.   Keskkonnaameti tegevused 2020
Kultuuripäranditegevused. Ave Paulus
Ranniku LIFE projekt. Riina Martverk
EUROPARC Säästva Turismi Harta Seritifikaat. Maret Vildak
 
2.  Partnerite tegemised 
RMK. Lahemaa külastustaristu planeerimine 2020-2030, Marju Paas
SA Virumaa Muuseumid. Lahemaa kohaliku toote võrgustik, Baltisaksa kultuuri konverents. Maie Urbas
Eru lahe Rannarahva Seltsi tegevusest 2020. Linda Metsaorg
Lahemaa looduskool. Mohni saare väärtused ja külastus. Maie Itse
Kuusalu ja Haljala vald, muinsuskaitseamet, keskkonnainspektsioon, muuseumid, kohalikud seltsid jt. 
 
16.00-18.00 Lõppenud ja käimasolevad teadusuuringud Lahemaa rahvuspargis
 
1. Lahemaa rahvuspargi traditsioonilise karjakasvatuse uuringu lõpparuanne ja edasised tegevused. Maaülikool (Kalev Sepp, Maaria Semm, Pille Tomson, Mari Nõmmela, Janar Raet, Eva-Lena Sepp)
2. Lahemaa rahvuspargi traditsioonilise rannakalanduse uuringu esimese etapi tulemused ja edasised tegevused. Juminda Poolsaare Selts (Tarvi Velström), Tartu Ülikool  (Aleksei Kelli, Ave Paulus, Peter Bille Larsen, Melika Kindel)
3. Lahemaa rahvuspargi mälumaastikud - Haljala valla sisemaakülad. Lahemaa Pärandisõprade Selts (Kristiina Tänavsuu), Tartu Ülikool  (Uno Trumm).
4. Lahemaa rahvuspargi külastusuuringu senine seis. Eesti Maaülikool (Kalev Sepp), Keskkonnaamet (Maret Vildak)
5. Interreg Land-Sea-Act: maa ja mere seosed edendamaks sinimajandust Läänemere rannikualadel. Tallinna Ülikool (Tarmo Pikner)
 
Arutelu
 
Esinemistest tehakse avalik videoprotokoll.
 

Lugupidamisega,

 

Maret Vildak, Lahemaa rahvuspargi koostöökogu koordinaator, 5544646, maret.vildak@keskkonnaamet.ee

Ave Paulus, Lahemaa rahvuspargi koostöökogu kultuuripärandi sektsiooni juht 53327893, ave.paulus@keskonnaamet.ee

 

Virve küla paadikuurid ja lautrid 2019. Foto: Toomas Tuul