22.01 Karula kaitsekorralduskava koosolek
Märksõnad

13. detsembril 2019 lõppes kaitsekorralduskava avalik väljapanek ja ettepanekute esitamise periood. 22. jaanuaril 2020 kell 10.00 kohtume Karula rahvuspargi keskuses Ähijärvel tagasisidekoosolekuks, et arutada laekunud ettepanekute üle. Oodatud on kõik huvilised.

Keskkonnaamet on koostamas Karula rahvuspargi kaitsekorralduskava aastateks 2020-2029. Lisaks Karula rahvuspargile käsitleb kaitsekorralduskava ka Koemetsa metsise püsielupaika, Singa metsise püsielupaika, Ubajärve metsise püsielupaika ja Põrgujärve metsise püsielupaika (Karula loodusala ja Karula linnuala). Kaitsekorralduskava eesmärgiks on anda ülevaade kaitstavast alast, hinnata ala põhiväärtuste seisundit ja nende kaitseks vajalikke meetmeid, määrata konkreetsed tegevused väärtuste säilimiseks, taastamiseks ja tutvustamiseks ning seada ootused väärtuste kaitse tulemuslikkusele.

Lisainfo: Kadri Kuusksalu, +372 5340 8012 , kadri.kuusksalu@keskkonnaamet.ee.