Vilsandi rahvuspargi koostöökogu kohtumine

Autor:

maris.sepp
Sel aastal täitub 25 aastat Karula, Soomaa ja Vilsandi rahvusparkide moodustamisest. Erinevalt looduskaitsealadest, väärtustatakse rahvusparkides loodusväärtuste kõrval ka kultuuriväärtusi ja –pärandit. Kultuur ei ole mitte ainult erilist ettevalmistust saanud oskajate looming vaid ka meie igapäevane elamisviis, mis loob looduse ja inimeseks olemise tasakaalu läbi elukeskkonna, kus tahame elada ja tunneme end turvaliselt. Keskkonnaamet soovib korraldada koolitusi ja õppereise eelkõige kohalikele elanikele ja kohaliku identiteedi kandjatele olulistel teemadel. Samuti soovime teha koostööd piirkonna organisatsioonide ja ettevõtjatega, et leida ühishuve ja võimalusi. Selleks, et arutada, millised oleksid olulised koolitusteemad, kuidas õppepäevad aitaksid kaasa kohalikule arengule ja kuidas väärikalt tähistada rahvuspargi juubelit, koguneme 5. veebruaril 2018 kell 15.00 Loona mõisa RMK teabepunktis rahvuspargi koostöökogu laiendatud töörühma. Oma arvamusi ja ettepanekuid võite saata ka meilitsi krista.kallavus@keskkonnaamet.ee või helistades 5226139