Pohiranna päevad Lahemaal 10.-12. juulil

Lisainfo

Ave Paulus
53327893

POHIRANNA PÄIVÄD LAHEMAAL

6.-12. einakuu päivijel void RANNKIELE NÄDÄLÄ siess kuulla igel uomigul rannakielt Virekerraadiuss, samate lugeda „Samunituojast“. 6.-8. 07 ehtuti kell 19-20 on judutund Liesi rahvamajass.

MTÜ Rannakiele Keskus ja MTÜ Pohiranna inimäste väljä medeldud nädäl loppeb oige uhkesti, avitaja Keskkonnaammet.

10.-12. 07 on rannakiele päiväd Lahemaal.

Riedel räägimme Viinistul läänemeresuomlatest ja rannakielest.

Laupäiväl on Liesi rahvamajass suuremba sorti kielepäiv.

Pühäpäiväl vahimme vähäkäse riŋŋi pohiranna olemise kohtijess.

Tüö on ede teht: Keskkonnaammet, MTÜ Rannakiele Keskus, MTÜ Pohiranna, Iesti Kiele Instituut, Fenno-Ugria Asutuss, Viinistu kultuuri- ja konverentsikeskus.

Kaik on muidu.

Kohad on luetud. Piad varemb ennast jua üles andama, kui tulla tahud! Tie sidä 9.07-ni https://forms.gle/mU3a9isZjuFWKj9h8, Liesi päiväl televon 56565543

Kuulla ja nähä saad:

Riedel, 10. 07 kell 12-16- Pohiranna päiv Viinistu konverentsikeskusess /kabeliss/

            12.00- Mari-liis Kalvik, Iesti Kiele Instituut

                     Pohiranna murdekielest: Kuussalu terve murrak ja kuda sie on mend ise osijeks; pohiranna juoned, seos kirjakiele ja suome kielega. Küsümüsed ja arupidämine.

            13.00- Saad mennä tüötubijesse ja katsuda oma joudu rannakiele tundemisel. Pääpompud Ene Velström, Riina Laanetu, Milvi Manitski

            14.00- Pisukane turgudus. Kruuk kohvi

            14.30- Jaak Prozes, Fenno-Ugria Asutus

                     Läänemeresuomlased meie siess, samate meie ümbär

            15.30- Päivä lobedus. Tänü

Laupäiväl, 11.07 kell 12.30-18- Pohiranna päiv Liesi rahvamajass

            12.30-13- Kogunemine. Seprakohvi

            13.00- Laulamme päivä lahti. Teresanad.

          Piret Norvik. Meie kiele kandjad: Anna Esken, Aino Palmroos, Salme Hirrend, Juuli Paalberg

         Meeli Lehis Kati Krönströmist

         Melika Kindel Mai Kravtsovist

        Kuulemme rannakielt

14.05- Melika Kindel

         Kohanimejest Juminda puolsaarel

14.40- Void vähäkäse selgä puhkada

15.05- Aino Katvel

        Seltsiss tegemine Liesil ennemal ajal

15.35- Ulvi Meier

        Suol- rantlasel pidäb sidä olema

18.00- Tasaillu lobedamme päivä. Tänü

Liesi päivä pääpompu- Väino Esken.

Kui keŋŋegi päivä pääle tahtub paremba preksu vai suppi, voib sida juure ostada

 

Pühäl, 12.07 kell 11-15 riŋŋisoidupäiv pohiranna kiele kohtijess

            Soidul on tienäütäjä Riina Laanetu rantlaste Milvi Manitski, Jaan Velströmi, Meeli Lehise, Helve Tamme tuega

            11.00 on buss Loksa bussijaamass, sielt- Kasispää, Viinistu, Pärispää, Ara, Liesi, Kiiu-Aapla, Kolga-Aapla, lopp Loksa bussijaamass. Oda ühes kielekastet ja ramupala!

Soidule tahtumisest anna enne jua tiedä televonil 5145830 vai riinalaanetu@gmail.com

Oled uodetud seltsi tulema!

Maila Velström, MTÜ Pohiranna

Riina Laanetu ja Ene Velström, MTÜ Rannakiele Keskus

Ave Paulus, Keskkonnaamet

 

Riigikeeles -

10.-12. juulil leiavad aset  rannakeele päevad Lahemaal. Reedel räägime Viinistul läänemeresoomlastest ja rannakeelest, harjutame pohirannat. Laupäeval toimub Leesi rahvamajas suuremat sorti keelepäev. Pühapäeval teeme väljasõidu pohiranna kultuuriruumis. Korraldajad: Keskkonnaamet, MTÜ Pohiranna, MTÜ Rannakeele Keskus, Eesti Keele Instituut, Fenno-Ugia Asutus, Viinistu Kultuuri - ja Konverentsikeskus. Üritused on tasuta. Osalejate arv on piiratud. Üritustele on vajalik eelnev registreerimine, kuni 09.07  või kohtade täitumiseni. Registreerimislink https://forms.gle/mU3a9isZjuFWKj9h8
6. - 12. juulil kuuled pohirannat ka Vikerraadios ja saad lugeda Sõnumitoojas.

Kava:

10. juuli, reede. Pohiranna päev Viinistu konverentsikeskuses (kabelis). Kell 12.00-16.00

12.00  Mari-Liis Kalvik, Eesti Keele Instituut.  Pohiranna murdekeelest: Kuusalu murrak tervikuna ja selle jagunemine erinevateks osadeks. Pohiranna eri- ja ühisjooned, suhestumine kirjakeele ja soome keelega. Küsimused, arutelu.

13.00  Töötoad Ene Velströmi, Riina Laanetu ja Milvi Manitski juhendamisel.  Igaüks saab harjutada ja oma võimed proovile panna.

14.00  Kohvipaus

14.30  Jaak Prozes, Fenno-Ugria Asutus.  Läänemeresoomlased meie sees ja meie ümber.

15.30 Päeva lõpetamine, tänusõnad.

11.07, laupäev. Pohiranna päev Leesi rahvamajas. Kell 12.00-18.00

Maila Velström. Avamine, tervitussõnad

Piret Norvik. Meie keelekandjad Maido Esken, Aino Palmroos,Salme Irrend, Juuli Paalberg

Meeli Lehis. Kati Krönströmist

Melika Kindel. Mai Kravtsovist ja kohanimedest Juminda poolsaarel

Külalised Viru Instituudist

Aino Katvel. Ühistegevusest Leesil.

Ulvi Meier.  Sool – rannas selleta ei saa. 

Regilaul

12.07, pühapäev.  Ringsõit Pohiranna kultuuriruumis. Kell 11.00-15.00.

Ringsõitu viib läbi Riina Laanetu kohalike Jaan Velströmi, Milvi Manitski, Meeli Lehise, Helve Tamme jt abiga. Kohalike abiga teritame tähelepanu rannakeelele meie avalikus ruumis, kohtade ja paikade nimedes. Loksa bussijaam-Kasispea-Viinistu-Pärispea-Hara-Leesi-Kolga-Aabla-Loksa bussijaam

Palun võta kaasa jook ja kerge eine. COVID-19 olukorra tõttu palume võimalusel kasutada oma transporti. Ekskursioonibussile Loksa bussijaamast palume eelnevalt registreeruda. 

6. - 12. juulil kuulemme ja näemme rannakielt nii Vikkerradios kui Sõnumitoojas.

On Rannakiele Nädäl. Kerraldab MTÜ Rannakiele Keskus.

Ootame Teid osalema!

Maila Velström, MTÜ Pohiranna

Riina Laanetu ja Ene Velström, MTÜ Rannakeele Keskus

Ave Paulus, Keskkonnaamet