Lahemaa rahvuspark 50 - koostöökogu mõttekoda

Keskkonnaamet kutsub kõiki häid inimesi 1. oktoobril kell 14.00-18.00 Palmsesse Lahemaa rahvuspargi külastuskeskusse. Toimub koostöökogu koosolek ja aruteluring "Lahemaa rahvuspark 50". Räägime 2020. aasta tegemistest ja kavandame ühiselt Lahemaa rahvuspargi juubeliaastat. Koosolek toimub ka ZOOMis

14.00-15.30 "2020. aasta Lahemaal"

Palume headel partneritel jagada oma muljeid ja kogemusi sellest erakordsest aastast, samuti mõtteid ja ettepanekuid järgmisesse. Keskkonnaamet käsitleb külastus- ja kultuuripärandi teemat, käimasolevaid projekte, ehitustegevust. Räägime, kuidas oleme toime tulnud ja mida võiks paremini teha.

16.00-17.30 "2021 - Lahemaa rahvuspark 50"

2021. aasta 1. juunil täitub Lahemaa rahvuspargil 50. aastat. Kutsume aruteluringi, kuidas ühiselt juubilari sünnipäeva tähistada. Olete oodatud oma mõtteid jagama – milliseid üritusi ja tegevusi kavandada, kuidas hoida Lahemaa rahvuspargi lugu, missuguseid ajaloo jooksul toimunud olulisi sündmusi ja traditsioone meeles pidada ja elavdada...

Palume enda osalusest ette teada anda sellel regamislingil https://forms.gle/cCa9eoCwzv49DrDn7

Palume kohale tulla tervetel haigustunnusteta inimestel. Järgime hajutatuse nõuet. Kanname maski.

Koosolekul on võimalik osaleda ka ZOOM vahendusel. Registreerunud saavad enne koosolekut lingi.

Kontakt ja lisainfo:

Ave Paulus 53327893, ave.paulus@keskkonnaamet.ee
Maret Vildak 5544646, maret.vildak@keskkonnaamet.ee

Altja võrgukuurid

Altja Neeme võrgukuuride joonised. Altja Neeme taastamis-restaureerimistööde eelarve 1973. Lahemaa rahvuspargi teadusarhiiv, säilik 3012