LAHEMAA KOOSTÖÖKOGU KULTUURIPÄRANDI INFOPÄEV

Autor:

Ave Paulus
7. aprillil 2018 14.00-17.30 toimub Leesi rahvamajas Lahemaa rahvuspargi koostöökogu kultuuripärandi infopäev  ja koosolek. Kava: 1.     Ave Paulus jt Lahemaa kultuuripärandi koolituste, ürituste ja tegevuste kava tutvustus 2018            Keskkonnaamet ja mitmed partnerid 2.    Kaisa Linno jt Lahemaa rahvuspargi sisemaakülade mälumaastike inventuuri tegevuskava 2017-2019 Täitjad: kohalikud kogukonnad, kaasatud eksperdid 3.    Kalev Sepp, Maaria Semm jt Lahemaa rahvuspargi traditsioonilise põllumajanduse ja elulaadi inventuuri kava 2017-2019 Täitjad: Eesti Maaülikool, Keskkonnaamet, Lahemaa kogukonnad   Lisainfo: Ave  Paulus Lahemaa rahvuspargi koostöökogu kultuuripärandi sektsiooni juht  53327893, ave.paulus@keskkonnaamet.ee   Fotol hetk 10. märtsil toimunud vestlusringist "Lahemaa ja maailm. Viinistu kunstimuuseum"