LAHEMAA KARJAKASVATUSE SEMINAR
LAHEMAA KARJAKASVATUSE SEMINAR 2019 13-14 JUULIL TAMMISTU KÜLAS Lahemaa rahvuspargi kohalik kogukond, Eesti Maaülikool, Juminda poolsaare ärksad ja Keskkonnaamet korraldavad koostöös 13.-14.juulil Tammistu külas seminari karjakasvatusest ja selle tulevikust. Räägime pärandmaastike väärtustest ja traditsioonilise karjakasvatuse tulevikust, põlistõugudest ja karjakoertest, meie koduste külamaastikega seotud kultuuripärandi kestmisest. Seminari raames arutleme käimasoleva traditsiooniliste elatusalade uuringu üle ning tutvustame ajaloolise maakasutuse kaardirakendust https://app.maptionnaire.com/en/6342/. Tegemist on Lahemaa ajaloolise maakasutuse ja traditsioonilise elulaadi säilitamiseks välja töötatud kaardikihiga, kus on Lahemaa hooldamist ja taastamist vajavad pärandmaastikud. Kaardil saab ära märkida need alad, mida soovitakse võtta või anda põllumajanduslikku maakasutusse. Kutsume kõiki huvilisi aktiivselt seminaril kaasa lööma ja ühiselt mõtlema Lahemaa karjakasvatuse tuleviku üle. Osavõt on tasuta, palume kaasa võtta 8 eurot päeva toitlustamise katteks (2 päeva 16 eurot). Registreeri ennast siin Asukoha link Lahemaa karjakasvatuse seminari päevakava: 13. Juuli 9:00 – 10:00 kogunemine  Tammistu  külaplatsil. Tervituskohv Moderaator Artur Talvik 10:00 – 10:45 Poollooduslike koosluste väärtused ja kaitse.  Aleksei Lotman 10:45- 11:15 Kohaliku kogukonna roll Lahemaa traditsiooniliste karjamaade kaitsel – väärtused, õigused ja piirangud. Ave Paulus 11:15-12:15 Lahemaa karjakasvatuse uuring. Tammistu ja Leesi küla ajalooline maakasutus. Kalev Sepp, Mari Nõmmela ja Maaria Semm 12:15 -12:45 Karjakasvatuse võimalikkusest Lahemaa karjamaadel: müüdid ja tegelikkus.  Võitluses avatud maastike nimel Tammistu ja Leesi külas.  Kaie ja Taavi Ustav ja Marti Hääl 12:45-13:15  Lõunapaus - ühine söömaaeg, 8 eur 13:15-14:00 Tutvumine Hämmelbergi talu taastatava puisniiduga. Marti Hääl 14:00-15:00 Karjakaitsekoerad rahvusparkides: miks ja kuidas? . Liilia Tali 15:00 – 17:00 Tutvumine Kadaka talu taastatava rannakarjamaaga, töötavate karjakoerte karjakaitsja    Uru ja karjaajaja Juuliga. Kaie ja Taavi Ustav   14.juuli   10:00- 10:15 Kogunemine Tammistu külaplatsil 10:15 -12:15 Mõttekoda kogukonna ootuste osas karjakasvatuse tulevikule. Ootame rohet osavõttu. Moderaator Artur Talbvik. Osalevad Kalev Sepp, Marti Hääl, Aleksei Lotman, Ave Paulus, Kaie Ustav, Imbi Jäetma, Diana Pärna, Ennu Tšernjavski, Artur Talvik jt 12:15-12:45  Lõunapaus - ühine söömaaeg, 8 eur 13:30 – 15:30 Juminda poolsaare traditsioonilised kultuurmaastikud. Juminda poolsaar - Hara saar.  Artur Talvik ja Tarvi Velström jt   Eesti Maaülikooli pooolt teostatava Lahemaa traditsionilise põllumajanduse uuringu taust: Maaülikool koostöös Keskkonnaameti ja kohalike kogukondadega uurib traditsioonilisi elatusalasid Lahemaa rahvuspargis. Projektiga antakse ülevaade põllumajanduse traditsioonidest, analüüsitakse karjamaade ja karjakasvatuse võimalusi ning koostatakse kaitsekorralduslikud soovitused. „Lahemaa kaitsekorralduskavas on kirjas mitmeid valdkondi, nagu asustusstruktuur ja ajalooline maakasutus, mida on keeruline hoida ilma loomade ja loomapidamiseta,“ rääkis karjakasvatuse tähtsusest Keskkonnameti kultuuripärandi spetsialist Ave Paulus. Ka 2010. aastal pilootprojektina Lahemaa rahvuspargile koostatud ajaloolise maakatte uuring näitas, et piirkonnas on palju traditsioonist karja- ja heinamaad, mis tõestab karjakasvatuse potentsiaali. „Kuigi arvatakse, et eestlased on peale Vabadussõda hoogsalt uudismaid rajanud, näitavad Lahemaa maakasutuse andmed vastupidist,“ rääkis uuringu üks läbiviijatest, maaülikooli dotsent Mari Nõmmela. Tema sõnul on eestlane armastanud pigem kasutada looduslikku karja- ja heinamaad. Nõukogude perioodil kasutusest välja jäänud rohumaade taastamiseks on praegune Lahemaa kogukond teinud Keskkonnaametile juba mitmed konkreetseid ettepanekuid. Projekti käigus on loodud kaardirakendus https://app.maptionnaire.com/en/6342/, kus on kõigil huvilistel võimalus ajaloolise maakasutuse ja traditsioonilise elulaadi säilitamiseks tutvuda Lahemaa pärandmaastikega, mis vajavad hooldamist või on teatud taastamispotentsiaaliga. Rakenduses saab ära märkida need alad, mida soovitakse võtta või anda põllumajanduslikku maakasutusse. Lisaks oodatakse kohaliku kogukonna liikmeid, kes on mõelnud loomade pidamisele või huvitatud teistmoodi panustama pärandmaastike säilimisse, täitma küsimustikku karjakasvatuse hetkeolukorrast Lahemaal. Küsitlus jääb veebis aadressil https://app.maptionnaire.com/en/5700/ avatuks 31. juulini 2019. Küsitluse esimesi tulemusi on plaanis tutvustada 13.–14. juulil traditsioonilise karjakasvatuse koolitusel Tammistu külas.   Lisainfo: Ave Paulus, Keskkonnaamet, ave.paulus@keskkonnaamet.ee, 5332 7893               Kaie Ustav, Tammistu küla, tammistu.lammas@gmail.com , 523 7718   Koolitust ja traditsioonilise põllumajanduse uuringut toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus