Infopäev märgade metsade taastamisest Alam-Pedjal

Autor:

Elo Raspel
Palupõhja looduskool, Tartumaa

Lisainfo

Elo Raspel
53419205

26.06.2024 kell 17.00 toimub Palupõhja looduskoolis infopäev, kust tutvustatakse Peterna-Laashoone märgade metsade loodusliku veerežiimi taastamise projekti. Projekti tegevused puudutavad Alam-Pedja looduskaitseala Põltsamaa raba, Potaste ja Taressaare sihtkaitsevööndeid. Osalema on oodatud on kõik huvilised, kes soovivad projekti kohta infot või küsimusi esitada

Peterna-Laashoone märgade metsade loodusliku veerežiimi taastamise projekti tellis RMK, teostab AS Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi. Taastamisala suurus on 1480 ha ja see paikneb Laashoonel Pedja ja Põltsamaa jõe lammidel ning Peterna ja Torni raba serva-aladel – üks tervlik märgade koosluste ökosüsteem. Peterna-Laashoone taastamisala koosluste seisundi parandamine on ette nähtud koostatavas riiklikus märgade metsade tegevuskavas. Veerežiimi taastamise põhiline tegevus on kuivenduskraavide sulgemine. Samal ajal oli tähelepanu all, et pool-looduslike koosluste hooldustingimused seeläbi ei kannataks. Selleks on kavandatud valitud kraavide puhastamised.

Projekti joonistega saab eelnevalt tutvuda:

https://www.dropbox.com/scl/fi/qvu3qc5bqcc14oz105xi6/Peterna-joonised-V_06.zip?rlkey=slbt2705q67owul02no15gmvj&st=62s206cm&dl=0