Rannakiele päiv

Tule laupäiväl, 7. joulukuu päiväl Liesi rahvamajasse kellu üheks. Piame rannakiele päivä üleilma ja Iesti igipolise kiele aestat. Kielepäivä rege vedäväd Liesi rahvamaja, Rannakiele pesäkäne, keskkonnaammet. Päivä pääpompu on Väino Esken. Preksu jauks pane 5 eurut tasku. Rohkemb void küsüdä ja tulemisest ede tiedä anda Mailalle 56565543 voi Avelle 53327893. Olet uodet! Mielel ja kielel: 12.45 Seltsiss laulamme päivä lahti 13.00 Avasanad. Ave Paulus, Maila Velström ja Piret Norvik, toimittajad naiset 13.20 Jaak Prozes. Oimusugulaste kieled ja suome-ukri inemäste olemine. Jaak on suome-ukri oimutegemiste päämiess Iestiss fenno-ukria majass 13.55 Regilaul. Iesslaulaja Kaisa Kaisel. Rannakiele luod: Anneli Linn, Milvi Manitski, Tiina Viirna, Meeli Lehis, Tiiu Lepnurm 14.00 „Kuussalu rannakiele sanastik “ – rantlaste vägitegu. Vahimme raamadu sise – minŋeperäst tämä niisune sai? Vähäkäse rannakieless kirjutamisest ja kiele uueks menemisest. Tagavarasanastik viebiss Heli Kendra – sanaraamadu päätegijä rantlaste puole pääld Ene Velström – sanaraamadu kampa kuoss pidäjä ja sättijä Regilaul. Rannakiele luod 14.35 Lahemaa rantlane – messune tämä on? Anne Kurepalu – pikkeld Lahemaal tüöd teht 15.05 Regilaul. Rannakiele luod 15.10 Süömavahe 15.30  Meri – Rannamihe leib. Hartvig Niiholm – igipoline kalamies Viinistüld 16.00 Jaguaig – mestarvis sie? Maila Velström Virveld 16.15 Rannalapse lapsepolv  - priius vai pitsidüs? Rääkivad Karli Lambot, Jaan Kivik, Heli Kendra, Marti Hääl, Melika Kindel ja toised Regilaul. Rannakiele luod Avitab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Pildi pääl rannarahvas Liesi kuolimaja ouess umbess 1925. Karli Lambot ans Kolga muuseumille