30 Kaika suveülikool Kaikal

Autor:

Helen Kivisild vana
10.-12. augustil peetakse Karula kihelkonnas Kaikal 30. Kaika suveülikooli . Kaika suveülikool (Kaika suvõülikuul) on võru ja laiemalt lõunaeesti keelele ja kultuurile pühendatud igasuvine mitmepäevane ettekannete ja etlemistega üritus. Suveülikool on nime saanud Kaika küla järgi, sest esimest korda toimus sündmus just Kaika külas. Riidi, põimukuu 10. päiv (Reede, 10. august) 12.00 Tulõjide kirjapandmine (tulejate kirjapanemine) 13.00 Süümine (söömine) 14.00 Suvõülikooli alostus (suveülikooli algus) LOENGU: 15.00 Evar Saar ja Mariko Faster. Vana-Antsla mõisan pantuist perekunnanimmist. (Vana-Antsla mõisas pandud perekonnanimedest) 15.30 Pikne Kama. Muistidse paiga ja kotusõperimüs Karula kihlkunnan. (Muistsed paigad ja kohgapärimus Karula kihelkonnas) 16.00 Liilia Tali ja Helene Albert. Kuis vanal aol eleti. (Kuidas vanal ajal elati) 16.30 Urmas Koemets ja Mati Urbanik. Mälestüisi Kaika Lainest ja Aava Kadist. (Mälestusi ravitsejatest Kaika Lainest ja Aava Kadist) 17.00 Ants Kuks. Latsi koton oppaminõ. (Laste kodus õpetamine) 17.30 Tiia Trolla. Kodoaia vana kasvu. (Koduaia vanad taimed) Loengidega samal aol tüütarõ latsilõ. Hobõsõsõit ja muu põnõva asa. (Loengutega samal ajal toimuvad töötoad lastele, hobusesõit ja muud põnevad asjad) 18.00 Õdagusüük (Õhtusöök) 19.00 Markus Truup. Ütemehetiatri „Parmu pinnin om ku huikminõ virtuaalreaalsusõst“. Olavi Ruitlase sõnnu pääl. (Monoetendus "Parmu pinin on kui virtuaalreaalsuse huige") 19.30 Ansambli Suurõ' Pilvõ' kontsõrt (Celia Roose, Tuule Kann, Robert Jürjendal). (Ansambel Suured Pilved kontsert) 20.30 Lõõdsamäng ja simman. Kadri Laube ja Marju Varblane. (lõõtsamäng ja simman) Puulpäiv, põimukuu 11. päiv (Laupäev, 11. august) 8.00 Hummogusüük (Hommikusöök) 9.00-12.00 TÜÜTARÕ: Meelis Kihulane. Looga- ja riijalase painutaminõ (Looga- ja reejalase painutamine) Kristjan Prii. Tulõravvaga tulõ tegemine ja tulõtagla (pessü) valmistaminõ. (Tulerauaga tule tegemine ja tuletaela ehk pessi valmistamine) Heiki Trolla (Navitrolla). Baaskursus, kuis kipõst kuulsas ja rikkas saia. (Baaskursus, kuidas saada kiirelt kuulsaks ja rikkaks) Marko Puksing. Maa-ahun savi palotaminõ. (Maa-ahjus savi põletamine) Helen Kivisild. Mõtsaeläjä ja näide jäle (latsilõ). (Metsloomad ja nende tegevusjäljed, lastele) Mägijalgpalli võistlust kamandas Margus Konnula (Contra). (Mägijalgpalli võistlust ohjab Margus Konnula e Contra) 13.00 Lõunasüük (Lõunasöök) 14.00-18.00 EKSKURSIOONI Uma jalaga Karula ratu pääl. Kaikamäe-Alakonnu, juhatas Urmas Koemets. Matk Karaula radadel, Kaikamäe-Alakonnu) Bussiekskursioon, juhatas Arno Saaron. Ekskursioon lõpõs Alakonnul. (Bussiekskursioon, lõpeb Alakonnul)   18.00 Õdagusüük Alakonnul (Õhtusöök) 19.00 Tiatritükk „Godot'd uutõn“ Alakonnu suurõn kivilaudan, lavastaja Taago Tubin. (Teatrietendus "Godot`d oodates" Alakonnu suures kivilaudas, lavastaja Taago Tubin) 21.00 Iloõdak ja simman Alakonnul, Celia Roose ja Uku Freiberg. (Simman Alakonnul) 22.30 Ku ilm lupas, sis Kasagu Enn näütäs taivatähti.(Kuil lubab, näitab Enn Kasak taevatähti) Pühäpäiv, põimukuu 12. päiv (Pühapäev, 12. august) 8.00 Hummogusüük (Hommikusöök) LOENGU 9.00 Marek Kahro. Vaim tulõ pääle: mõttõvälgätüs ja luumisvägi. (Vaim tuleb peale: mõttevälgatus ja loomisvägi) 9.30 Enn Kasak. Kygõkoko hoitas kolkih (üten Raadio Üü-ülikooliga) (Kosmos koosneb kolgastest) 10.30 Helen Plado. Võro keele opiraamat – kellele, mille ja kuimuudu (Võru keele õpiraamat - kellele, milleks ja kuidas) 11.00 Tiia Allas. Mõtsast vahtsõmban võro kirändüsen perämädse 30 aasta joosul (Metsast uuemas võru keelses kirjanduses viimase 30 aasta jooksul) 11.30 Triinu Laan. Kümme aastat Umma Pito. (Kümme aastat Uma Pido) Loengidega samal aol tüütarõ latsilõ. Latsõ viiäs Värtemäele, kon Urbaniku Mati näütäs ja seletäs, kuimuudu mehidse eläse. (Loengutega samal ajal toimuvad töötoad lastele. Lapsed viiakse Värtemäele, kus Mati Urbanik näitan ja seletab, kuidas elavad mesilased) 12.00 Suvõülikooli lõpõtus (Süveülikooli lõpetamine) 13.00 Lõunasüük (Lõunasöök) 14.00 Buss sõit Kaikamäelt Võrolõ. (Buss sõidab Kaikamäelt Võrru). *Kavva või tulla muutuisi. (*Kavva võib tulla muudatusi) Suvõülikooli korraldab Karula Hoiu Ühing. Toetavad: Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapital, Võromaa ekspertgrupp, Rahvakultuuri Keskuse Vana-Võro kultuuriprogramm, Võro Instituut ja Võro Selts VKKF. Laupäevased tegemised  toimuvad Keskkonnaameti KIK kultuuripärandi projekti raames ja sellega tähistatakse Karula rahvuspargi 25 aasta juubelit. Lisainfo: Lilian Freiberg 5172646, lilian@karula.com