28.11.Vilsandi rahvuspargi teabepäev
28. novembril kell 16 Kihelkonna rahvamajas Vilsandi rahvuspargi infopäev Päevakava:              16.00  Loode-Saaremaa kohanimedest ja murdekeelest. Marja Kallasmaa Eesti Keele Instituut 17.00  Koostöökogu ülevaade tehtust ja plaanitavast maahoolduse, keskkonnahariduse ja kultuuripärandi valdkonnas Keskkonnaametis ning RMK tegevused külastuses ja loodushoiutöödes                          Kohvipaus 18.00 linastub Matsalu Loodusfilmide Festivalil žürii poolt äramärgitud ning Keskkonnaameti ja Matsalu rahvuspargi eriauhinna ja saanud film „Luikede kadumise saladus“ (Suurbritannia) Vilsandi rahvuspargi koostöökogu infopäev on osalejatele tasuta, murdekeele ettekannet rahastab SA KIK projektist „Rahvusparkide kultuuripärandi õppepäevad aastatel 2018-2019“. Osalemisest palun teatada krista.kallavus@keskkonnaamet.ee või telefonil 522 6139