04.12. Soomaa rahvuspargi kogukonna ja koostöökogu koosolek
Esmaspäeval, 4.detsembril algusega kell 15.00, toimub Soomaa rahvuspargi kogukonna ja koostöökogu koosolek! Päevakava: * Rasmus Kask (Eesti Vabaõhumuuseum) teeb kokkuvõtte 2017.a. välitööde (talude inventuur ja pärimuse kogumine) tulemustest Soomaa rahvuspargis. * Priit Voolaid (RMK) annab ülevaate soode taastamise projekti seisust Soomaa rahvuspargis. * Kaili Viilmaa (Keskkonnaamet) räägib soode taastamise projekti eesmärkidest Soomaa rahvuspargis. * Riho Männik (RMK) tutvustab 2017. a rahvuspargis külastuskorralduse valdkonnas tehtut ning mis on päevakorral.  * Krista Kingumets (Keskkonnaamet) tutvustab kaitsealade uut kodulehte sh. Soomaa rahvuspargi lehte ja räägib keskkonnahariduse valdkonna tegemistest ja plaanidest. * Pille Saarnits (Keskkonnaamet) teeb kokkuvõtte rahvusparkide kultuuripärandi projekti raames toimunud koolitustest ning räägib kultuuripärandi valdkonna plaanidest aastal 2018.   * Mari Tenisson (Tipu looduskool) annab ülevaate Tipu looduskooli tegemistest ja plaanidest. * Avatud vestlus ehk oodatud on teated, sõnumid, sõnavõtud ja uudised koostöökogu liikmetelt ja kohalikult elanikkonnalt.  Lisainfo: Pille Saarnits Kultuuripärandi spetsialist Soomaa rahvuspargis Tel: 5233848, pille.saarnits@keskkonnaamet.ee