kivikliburand Vilsandi rahvuspargis koos logoga

Soomaa, Karula ja Vilsandi rahvusparkide 30 juubeliaasta

 

Karula, Soomaa ja Vilsandi rahvuspargid loodi 1993. aastal, tänavu täitub kolmel rahvuspargil 30 tegutsemisaastat.  

Läbi erinevate ürituste on aasta jooksul võimalik osa saada kõigi kolme rahvuspargi kultuuripärandist ja loodusväärtustest.

  • Ühine juubeliaasta avamine oli 2. juunil Karula rahvuspargi külastuskeskuses Ähijärvel, kus esitleti raamatut „Pildikesi Karula rahvuspargist“, toimus kontsert ja laual oli 30 rahvusparkide maitset niitudelt, metsadest, põldudelt, rabadest, järvedest ja merest. 
  • Aasta jooksul ilmub kõigi kolme rahvuspargi loodust ja kultuuripärandit tutvustav raamat.
  • 10. novembril toimub kolme rahvuspargi ühine konverents Soomaa rahvuspargis "Vaba Eesti esimesed rahvuspargid".
    Oodatud on kõik Soomaa, Karula ja Vilsandi rahvuspargi sõbrad, huvilised ja kohalikud.
    Osalemissoovist teatada hiljemalt 6.novembriks: sandra.urvak@keskkonnaamet.ee
    Jõe kaldal sügisvärvides puud ja koltunud pilliroog

Juubeliaasta ürituste info leiad vastavalt Karula 30, Soomaa 30 ja Vilsandi 30 jaotuse alt.

Rahvuspargi erisus on, et lisaks loodusele on sama suure väärtusega kohalike inimeste igapäevane eluolu, esivanematelt pärit tarkus ja elulaad. On selleks siis Karula metsa- ja järverikka kuppelmaastiku ning kohapealsete inimeste sünergias arenenud maastikupilt, Soomaa suurte rabade, lamminiitude, soostunud metsade, looklevate jõgede ja kohaliku inimese kooselu või Vilsandi linnurikkad väikesaared, loopealsed ja mereelustik kõrvuti kohapealse inimesega.