2016 suvine kursus

Kursuse, mis toimus 28.-30. juunil,  avamisel tutvustati Europarc`i, Soomaa rahvuspargi kaitseväärtusi ja päevakava. Laagris osalejad vormistasid reeglid, toimusid tutvumismängud, valmis laagri lipp.
Peale lõunasööki  kaardistasid laagris osalejad Soomaa rahvuspargis Ruunaraipe luitel liiv-hundihamba taimi. Praktilisi töid juhendas  Meelis Suurkask.
Töö toimus rühmades eesmärgiga leida üles kindla pikkusega teeservadest kõik taimed ja kanda kaardile. Lisaks tehti taimedele soodsa leviku tagamiseks sambla eemaldamist kraavipervedelt.
Õhtul tutvustas välibioloogi töövahendeid ja tegevusi suurkiskjate uurija Marko Kübarsepp. Esmalt toimus suurkiskjate töövahendite uurimine: loomade tabamise, kaelustamise vahendid ja andmete kogumise vahendid ning kuidas saadud andmeid töödeldakse. Järgnes hukkunud šaakali uurimine: looma tunnused ja arutelu tema mõjust looduslikule mitmekesisusele. Seejärel suunduti õppekäigule, kus uuriti hundijälgi, ekskremente ja paika, kus hunt oli saaki söönud. Õppekäik oli korraldatud lavastuslikult koos naturaalsete objektidega. Teel kuulati öiseid hääli(putukad ja linnud). Suurt elamust pakkus veel jaaniusside leidmine, loendamine ja uurimine.

Teise laagripäeva ennelõunasel ajal tegi Urmas Tartes sissejuhatava loengu putukate süstemaatikast, mitmekesisusest ja kaitsest. Peale lõunasööki toimus putukate uurimine õhus, maas ja vees rühmatööna. Osalejad õppisid kasutama entomoloogilist võrku ja kogusid elusaid putukaid suurematesse anumatesse, järgnes määramine käsiraamatute abil. Kõik rühmad tutvustasid oma töö tulemusi. Putukad vabastati peale töö lõppu. Lisaks toimus eraldi vee-elustiku uurimine kahes erinevas veekogus. Osalejad õppisid kasutama erinevaid putukate püüdmise vahendeid ja määramiseks vajalikke käsiraamatuid ning õppekomplekte. Peale putukate uurimist vabastati loomad samasse veekogusse. Õhtul vaadati koos juhendajaga meeleolukat slaidiprogrammi erinevatest putukatest, mis tekitas ohtralt küsimusi ja tekitas elava arutelu.

Kolmanda ehk viimase laagripäeva hommikul toimus praktiline õppekäik „Loodusest lauale. Pajupilli meisterdamine“, mida juhendas Edu Kuill. Osalejad õppisid määrama ja loodusest leidma  söödavaid taimi ning neid kasutama. Lisaks valmistasid kõik endale pajupilli.
Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis tutvuti hoonete ja kooli ajalooga ning osaleti kahes töötoas: leivategu ja mesindus. Leivateo töötoas uuriti erinevaid teravilju, vilja kasvatamisega seotud vahendeid ja leivategu. Iga osaleja valmistas endale  karaski. Mesinduse töötoas saadi teada, kuidas mesilasi pidada, kes on mesinik ning  milliseid vahendeid ta kasutab. Iga osaleja meisterdas endale vahast küünla.

Laagripäeva lõpus toimus individuaalne viktoriin, meenete ja teabematerjalide jagamine ning noore looduskaitsja kursuse lõpetamine.