Kohapärimus

Matsalu rahvuspargi kohapärimust on võimalik Maa-ameti kaardirakenduses erinevaid aluskaarte valides kuvada koos kultuurimälestiste, pärandkultuuri ja muude objektidega tekstide, fotode, heli- või videoklippidena. Loo- ja pildimaterjali leidub alates enam kui saja aasta vanustest Eesti Kirjandusmuuseumi rahvaluulearhiivis leiduvast kuni lähiaastatel kogutud pärimuseni.

2013. aastal valminud Maa-ameti (rahvusparkide) kohapärimuse kaardirakendust on tänaseks täiendatud. Põhjalikumalt saab rakenduse ja selle kasutamise kohta lugeda Maa-ameti geoportaalist.