Kohalikule

Kaitseala kaks kõige tähtsamat dokumenti on Karula rahvuspargi kaitse-eeskiri ja kaitsekorralduskava. Kaitse-eeskiri paneb paika kaitseala erinevad vööndid ning vööndites keelatud ja lubatud tegevused, kaitsekorralduskava on kaitseala rakenduslik tegevusplaan.

Karula rahvuspargi valitseja on Keskkonnaamet. Majandustegevuste planeerimisel (sh ehitustegevus, metsamajandamine, rahvaürituste korraldamine) tuleb saada kooskõlastus Keskkonnaametilt. Loe lisaks Keskkonnaameti kodulehelt.

Karula rahvuspargiga seotud töötajate kontaktid:

Ametikoht Valdkond Kontakt
Looduskasutuse spetsialist Kaitsealad valitseja kooskõlastused (ehitustegevus, rahvaüritused jm) Pille Saarnits, tel 786 8365, pille.saarnits@keskkonnaamet.ee
Kultuuripärandi spetsialist Kultuuripärandi koolitused Lilian Freiberg, tel 517 2646, lilian.freiberg@keskkonnaamet.ee
Maahoolduse spetsialist Poollooduslike koosluste hoolduse korraldamine Põlva-, Valga- ja Võrumaal Kadri Kuusksalu, tel 5340 8012, kadri.kuusksalu@keskkonnaamet.ee
Kaitsekorralduse spetsialist Liigikaitse, üksikobjektid, loodushoiutööd Tarmo Evestus, tel 530 8511, tarmo.evestus@keskkonnaamet.ee
Keskkonnahariduse spetsialist keskkonnaharidusprogrammid, sündmused, koduleht, Tarupettäi, noored looduskaitsjad Helen Kivisild, tel 525 1552, helen.kivisild@keskkonnaamet.ee
Metsahoiu spetsialist Kaitstavad ja majandusmetsad Ain Pommer, tel 5346 5726, ain.pommer@keskkonnaamet.ee
Metsanduse juhtivspetsialist Metsanduse valdkonna juhtimine Lõuna regioonis Tiina Jüris, tel 510 9316, tiina.juris@keskkonnaamet.ee
Kaitse planeerimise spetsialist Kaitse-eeskiri, kaitsekorralduskava Reet Reiman, tel 680 7910, reet.reiman@keskkonnaamet.ee
Jahinduse peaspetsialist Jahinduse korraldamine Margo Tannik, tel 516 0148, margo.tannik@keskkonnaamet.ee
Looduskaitse juhtivspetsialist Looduskaitse valdkonna juhtimine Lõuna regioonis Kaili Viilma, tel 505 1955, kaili.viilma@keskkonnaamet.ee
Regiooni juhataja Lõuna regiooni üldjuhtimine Ena Poltimäe, tel 503 1505, ena.poltimae@keskkonnaamet.ee

Kõigi Keskkonnaameti lõuna regiooni töötajate kontaktid 

Karula rahvuspargi matkaradade, puhkekohtade ja Mäekonnu vaatetorni haldaja on Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK). Küsimuste korral võta ühendust:

Ametikoht Kontakt
Loodusvaht Mati Urbanik, tel 529 0388, mati.urbanik@rmk.ee
Teabejuht

Merike Tsimmer, tel 511 0658, merike.tsimmer@rmk.ee

Külastusala juht Tiia Ilmet, tel 511 9233, tiia.ilmet@rmk.ee
Teabepunkti töötaja Tamaara Dräbtsinskaja, tel 7828350, tamaara.drabtsinskaja@rmk.ee