Koostöökogu protokollid

Alutaguse rahvuspargi koostöökogu koosolek 8.1.2018 Iisakus.

Koosoleku protokoll

Ettekanne kaitse-eeskirja koostamise protsessist (Triin Amos, Keskkonnaameti kaitse planeerimise spetsialist)