Alutaguse rahvuspargi koostöökogu

Alutaguse rahvuspargi koostöökogu on nõuandev kogu rahvuspargi valitsejale rahvuspargi kaitse-eesmärkide täitmisel. Koostöökogu töö on reguleeritud Alutaguse rahvuspargi koostöökogu statuudiga, mis on kinnitatud Keskkonnaameti peadirektori poolt 3. detsembril 2018. Koostöökogu põhiülesandeks on Alutaguse rahvuspargi kaitse-eeskirja ja kaitsekorralduskavasse ettepanekute tegemine, kaitsekorralduse rakendamine partneritena, infovõrgustiku loomine Alutaguse rahvuspargi kodulehe baasil, koostöö arendamine kaitsekorraldusega seotud asutuste ja organisatsioonidega ning kohaliku kogukonnaga.Täpsem regulatsioon ja ülesanded on toodud Alutaguse rahvuspargi koostöökogu statuudis.

Info ja registreerimine: Maret Vildak, Keskkonnaameti looduskasutuse juhtivspetsialist, e-mail: maret.vildak@keskkonnaamet.ee