Kontaktid

Keskkonnaameti Läänemaa kontor asub: Lahe 8, 90503 Haapsalu, Lääne maakond. Lahtiolekuajad: E-N 9.00–12.00 ja 13.00–16.00, R 9.00–12.00.

Keskkonnaameti üldtelefon: 662 5999; e-post: info@keskkonnaamet.ee.

Soovitame vastava spetsialistiga eelnevalt vastuvõtuaeg kokku leppida.

Ametikoht

Valdkond

Kontakt

Läänemaa büroo juhataja

Lääne maakonna järelevalve

Jaanus Müür tel 681 4933, 5699 3500, jaanus.muur@keskkonnaamet.ee

Looduskasutuse osakonna juhtivspetsialist

Looduskaitse valdkonna juhtimine Läänemaal

Kadri Hänni, tel 527 7419, kadri.hanni@keskkonnaamet.ee  

Maahoolduse büroo vanemspetsialist Poollooduslike koosluste hoolduse korraldamine Kaie Kattai, tel 472 4227, 5300 1870, kaie.kattai@keskkonnaamet.ee

Looduskasutuse osakonna vanemspetsialist

Rahvaürituste, projekteerimistingimuste, ehituslubade jm kaitseala valitseja kooskõlastused kaitsealal, hoiualal

Anne Sula, tel 472 4727, anne.sula@keskkonnaamet.ee

Loodushoiutööde büroo vanemspetsialist

Liigikaitse

Rita Miller, tel 5301 1496, rita.miller@keskkonnaamet.ee

Maahoolduse büroo spetsialist

Poollooduslike koosluste taastamise ja hoolduse korraldamine

Priit Kukk, tel 5308 8935 , priit.kukk@keskkonnaamet.ee

Metsaosakonna juhtivspetsialist

Metsandus, raied kaitsealal

Jaanus Nilp, tel 510 9735, jaanus.nilp@keskkonnaamet.ee

Looduskaitse planeerimise osakonna vanemspetsialist

Kaitse-eeskiri, kaitsekorralduskava

Elle Puurmann, tel 517 4811, elle.puurmann@keskkonnaamet.ee

Jahinduse ja vee-elustiku büroo jahinduse spetsialist

Jahinduse korraldamine

Ivar Marlen, tel 5304 0354, ivar.marlen@keskkonnaamet.ee

Jahinduse ja vee-elustiku büroo vee-elustiku vanemspetsialist

Kalandus, harrastuspüük

Märt Kesküla, tel 523 4410, mart.keskula@keskkonnaamet.ee

Keskkonnahariduse büroo spetsialist Keskkonnahariduslikud programmid, sündmused Ave Huugen, tel 5887 1533, ave.huugen@keskkonnaamet.ee

Kõigi Keskkonnaameti töötajate kontaktid.

Riigi maadel asuvate matkaradade ja puhkekohtade haldaja on Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK). Küsimuste korral võta ühendust: rmk@rmk.ee.

Kui märkate rikkumisi kaitsealal või abi vajavaid loomi, teavitage sellest riigiinfo telefonil 1247.