Kontaktid

Kõrvemaa maastikukaitseala valitseja on Keskkonnaamet. Tegevuste planeerimisel (sh ehitustegevus, metsamajandamine, rahvaürituste korraldamine) tuleb saada kooskõlastus Keskkonnaametilt. 

Keskkonnaameti üldkontakt: Roheline 64, Pärnu, 80010. Üldkontakt: 662 5999,             
e-post: info@keskkonnaamet.ee

Kui märkate rikkumisi või abi vajavaid loomi, teavitage sellest riigiinfo telefonil 1247.

Kui soovite spetsialistiga kohtuda, palun leppige kohtumine kokku vähemalt päev varem. Klienditeeninduse üldisest korraldusest COVID-19 ajal saab tutvuda Keskkonnaameti kodulehel

Kõrvemaa looduskaitsealaga seotud Keskkonnaameti spetsialistide kontaktid valdkondade kaupa: 

Ametikoht Valdkond Kontakt
looduskasutuse osakonna juhtivspetsialist looduskaitse valdkonna juhtimine Järva maakonnas Kadri Hänni, tel 527 7419, kadri.hanni@keskkonnaamet.ee
looduskasutuse osakonna spetsialist rahvaürituste, projekteerimis-tingimuste, ehituslubade jm kaitseala valitseja kooskõlastused

Olavi Randver, tel 525 4935,
olavi.randver@keskkonnaamet.ee

looduskaitse planeerimise osakonna vanemspetsialist kaitse-eeskirja, kaitsekorralduskava koostamine Kristi Pai, tel 776 2424, kristi.pai@keskkonnaamet.ee
loodushoiutööde büroo spetsialist liigikaitse (taimestik, seenestik), kaitse korraldamine (loodushoiutööd, võõrliigi tõrje) Monika Laurits-Arro tel. 5302 0849 monika.laurits@keskkonnaamet.ee
metsahoiu spetsialist kaitse- ja hoiualade metsade majandamine Järva maakonnas Leiger Metsalu, 510 9733 leiger.metsalu@keskkonnaamet.ee
maahoolduse büroo spetsialist poollooduslike koosluste taastamise ja hoolduse korraldamine Järva maakonnas Evelin Loel, tel 5688 4341, evelin.loel@keskkonnaamet.ee
vee-elustiku spetsialist harrastuspüügi korraldus jm vee-elustiku teemad Järva maakonnas Kerli Pettai, tel 5366 2619, kerli.pettai@keskkonnaamet.ee
jahinduse spetsialist jahinduse korraldus Järva maakonnas Uno Treier, tel 514 9565, uno.treier@keskkonnaamet.ee
keskkonnahariduse büroo spetsialist keskkonnahariduslikud programmid, sündmused Järva maakonnas Maarika Männil, tel 5328 5846, maarika.mannil@keskkonnaamet.ee

Matkaradade ja külastustaristu haldaja on Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK). Küsimuste korral võta ühendust:

Ametinimetus Kontakt
Piirkonna juhataja Jaanus Käärmaa,tel 513 9648, jaanus.kaarma@rmk.ee
Aegviidu külastuskeskuse teabejuht Tiina Paltser, tel 5344 0549, tiina.paltser@rmk.ee

Kui märkate katkist või lõhutud kaitseala tähist, andke sellest koos täpse kaardi või koordinaatidega teada e-posti aadressil rmk@rmk.ee.