Kontaktid

Kõrvemaa maastikukaitseala valitseja on Keskkonnaamet. Tegevuste planeerimisel (sh ehitustegevus, metsamajandamine, rahvaürituste korraldamine) tuleb saada kooskõlastus Keskkonnaametilt. 

Keskkonnaameti üldkontakt: Roheline 64, Pärnu, 80010. Üldkontakt: 662 5999,             
e-post: info@keskkonnaamet.ee

Kui märkate rikkumisi või abi vajavaid loomi, teavitage sellest riigiinfo telefonil 1247.

Kui soovite spetsialistiga kohtuda, palun leppige kohtumine kokku vähemalt päev varem. Klienditeeninduse üldisest korraldusest saab tutvuda Keskkonnaameti kodulehel

Kõrvemaa maastikukaitsealaga seotud Keskkonnaameti spetsialistide kontaktid valdkondade kaupa: 

Looduskasutuse osakonna juhtivspetsialist

Looduskaitse valdkonna juhtimine Järva maakonnas
Meeli Kesküla, tel 5345 4246, meeli.keskula@keskkonnaamet.ee


Looduskasutuse osakonna spetsialist

Rahvaürituste, projekteerimis-tingimuste, ehituslubade jm kaitseala valitseja kooskõlastused
Nurana Olonen, tel 5865 2539, nurana.olonen@keskkonnaamet.ee


Looduskaitse planeerimise osakonna vanemspetsialist

Kaitse-eeskirja, kaitsekorralduskava koostamine
Kristi Pai, tel 776 2424, kristi.pai@keskkonnaamet.ee


Loodushoiutööde büroo vanemspetsialist

Liigikaitse (taimestik, seenestik), kaitse korraldamine (loodushoiutööd, võõrliigi tõrje)
Monika Laurits-Arro, tel. 5302 0849 monika.laurits@keskkonnaamet.ee


Metsahoiu vanemspetsialist

kaitse- ja hoiualade metsade majandamine
Harju maakonnas Teet Tamm, tel. 501 9274, teet.tamm@keskkonnaamet.ee
Järva maakonnas Heidi Salujõe, tel 5699 3706,  heidi.salujoe@keskkonnaamet.ee


Maahoolduse büroo spetsialist

Poollooduslike koosluste taastamise ja hoolduse korraldamine 
Evelin Loel, tel. 5688 4341, evelin.loel@keskkonnaamet.ee


Vee-elustiku spetsialist 

Harrastuspüügi korraldus jm vee-elustiku teemad 
Kerli Pettai, tel 5302 2467, kerli.pettai@keskkonnaamet.ee


Jahinduse spetsialist

Jahinduse korraldus 
Astrid Levkoi-Epner, tel 5695 1405, astrid.levkoi-epner@keskkonnaamet.ee 


Keskkonnahariduse osakonna peaspetsialist 

Keskkonnahariduslikud programmid, sündmused 
Maarika Männil, tel 5328 5846, maarika.mannil@keskkonnaamet.eeKui märkate katkist või lõhutud kaitseala tähist, andke sellest koos täpse kaardi või koordinaatidega teada e-posti aadressil rmk@rmk.ee.

Matkaradade ja külastustaristu haldaja on Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) 
Küsimuste korral võta ühendust:

Piirkonna juhataja Jaanus Käärmaa, tel 513 9648, jaanus.kaarma@rmk.ee

Aegviidu külastuskeskuse teabejuht Tiina Paltser, tel 5344 0549, tiina.paltser@rmk.ee