Kontaktid

Kõrvemaa maastikukaitseala valitseja on Keskkonnaamet. Tegevuste planeerimisel (sh ehitustegevus, metsamajandamine, rahvaürituste korraldamine) tuleb saada kooskõlastus Keskkonnaametilt. 

Keskkonnaameti üldkontakt: Roheline 64, Pärnu, 80010. Üldkontakt: 662 5999,             
e-post: info@keskkonnaamet.ee

Kui märkate rikkumisi või abi vajavaid loomi, teavitage sellest riigiinfo telefonil 1247.

Kui soovite spetsialistiga kohtuda, palun leppige kohtumine kokku vähemalt päev varem. Klienditeeninduse üldisest korraldusest COVID-19 ajal saab tutvuda Keskkonnaameti kodulehel

Kõrvemaa looduskaitsealaga seotud Keskkonnaameti spetsialistide kontaktid valdkondade kaupa: 

Looduskasutuse osakonna juhtivspetsialist

Looduskaitse valdkonna juhtimine Järva maakonnas
Kadri Hänni, tel 527 7419, kadri.hanni@keskkonnaamet.ee


Looduskasutuse osakonna spetsialist

Rahvaürituste, projekteerimis-tingimuste, ehituslubade jm kaitseala valitseja kooskõlastused
Nurana Olonen, tel 5865 2539, nurana.olonen@keskkonnaamet.ee


Looduskaitse planeerimise osakonna vanemspetsialist

Kaitse-eeskirja, kaitsekorralduskava koostamine
Kristi Pai, tel 776 2424, kristi.pai@keskkonnaamet.ee


Loodushoiutööde büroo spetsialist

Liigikaitse (taimestik, seenestik), kaitse korraldamine (loodushoiutööd, võõrliigi tõrje)
Monika Laurits-Arro, tel. 5302 0849 monika.laurits@keskkonnaamet.ee


Metsahoiu spetsialist

kaitse- ja hoiualade metsade majandamine
Harju maakonnas Teet Tamm, tel. 501 9274, teet.tamm@keskkonnaamet.ee
Järva maakonnas Heidi Salujõe, tel 5699 3706,  heidi.salujoe@keskkonnaamet.ee


Maahoolduse büroo spetsialist

Poollooduslike koosluste taastamise ja hoolduse korraldamine 
Annaliisa Kaaremaa, tel 5688 4341, annaliisa.kaaremaa@keskkonnaamet.ee


Vee-elustiku spetsialist 

Harrastuspüügi korraldus jm vee-elustiku teemad 
Jarko Jaadla, tel 5366 2619, jarko.jaadla@keskkonnaamet.ee


Jahinduse vanemspetsialist

Jahinduse korraldus 
Uno Treier, tel 514 9565, uno.treier@keskkonnaamet.ee


Keskkonnahariduse büroo spetsialist 

Keskkonnahariduslikud programmid, sündmused 
Maarika Männil, tel 5328 5846, maarika.mannil@keskkonnaamet.eeKui märkate katkist või lõhutud kaitseala tähist, andke sellest koos täpse kaardi või koordinaatidega teada e-posti aadressil rmk@rmk.ee.

Matkaradade ja külastustaristu haldaja on Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) 
Küsimuste korral võta ühendust:

Piirkonna juhataja Jaanus Käärmaa, tel 513 9648, jaanus.kaarma@rmk.ee

Aegviidu külastuskeskuse teabejuht Tiina Paltser, tel 5344 0549, tiina.paltser@rmk.ee