Kontaktid
Karula rahvuspargiga seotud Keskkonnaameti töötajate kontaktid:
Ametikoht Valdkond Kontakt
Looduskasutuse spetsialist Kaitsealad valitseja kooskõlastused (ehitustegevus, rahvaüritused jm) Pille Saarnits, tel 786 8365, pille.saarnits@keskkonnaamet.ee
Kultuuripärandi spetsialist Kultuuripärandi koolitused Lilian Freiberg, tel 517 2646, lilian.freiberg@keskkonnaamet.ee
Maahoolduse spetsialist Poollooduslike koosluste hoolduse korraldamine Põlva-, Valga- ja Võrumaal Kadri Kuusksalu, tel 5340 8012, kadri.kuusksalu@keskkonnaamet.ee
Kaitsekorralduse spetsialist Liigikaitse, üksikobjektid, loodushoiutööd Tarmo Evestus, tel 530 8511, tarmo.evestus@keskkonnaamet.ee
Keskkonnahariduse ja kommunikatsiooni spetsialist keskkonnaharidusprogrammid, koduleht, Tarupettäi, noored looduskaitsjad Helen Kivisild, tel 525 1552, helen.kivisild@keskkonnaamet.ee
Metsahoiu spetsialist Kaitstavad ja majandusmetsad Ain Pommer, tel 5346 5726, ain.pommer@keskkonnaamet.ee
Metsanduse juhtivspetsialist Metsanduse valdkonna juhtimine Lõuna regioonis Tiina Jüris, tel 510 9316, tiina.juris@keskkonnaamet.ee
Kaitse planeerimise spetsialist Kaitse-eeskiri, kaitsekorralduskava Reet Reiman, tel 680 7910, reet.reiman@keskkonnaamet.ee
Jahinduse peaspetsialist Jahinduse korraldamine Margo Tannik, tel 516 0148, margo.tannik@keskkonnaamet.ee
Looduskaitse juhtivspetsialist Looduskaitse valdkonna juhtimine Lõuna regioonis Märt Holtsmann, tel 513 8171,  mart.holtsmann@keskkonnaamet.ee 


Karula rahvuspargi matkaradade, puhkekohtade ja Mäekonnu vaatetorni haldaja on Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK). 

Karula rahvuspargiga seotud RMK töötajate kontaktid:
Ametikoht Valdkond Kontakt
Loodusvaht Matkaradade hooldus, märgistamine, lõkkekohtade hooldus Mati Urbanik, tel 529 0388, mati.urbanik@rmk.ee
Teabejuht Karula rahvuspargi külastuskeskuse ja matkaradade info jagamine, külalismaja broneerimine Merike Tsimmer, tel 511 0658, merike.tsimmer@rmk.ee
Külastusala juht   Tiia Ilmet, tel 511 9233, tiia.ilmet@rmk.ee
Teabepunkti töötaja Karula rahvuspargi külastuskeskuse ja matkaradade info jagamine, külalismaja broneerimine Tamaara Dräbtsinskaja, tel 7828350, tamaara.drabtsinskaja@rmk.ee