Kohalikule

Kaitseala kõige tähtsamad dokumendid on kaitse-eeskiri ja kaitsekorralduskava. Kaitse-eeskirjaga kinnitatakse kaitseala erinevad vööndid ning vööndites lubatud ja keelatud tegevused, kaitsekorralduskava on kaitseala rakenduslik tegevusplaan.

Kõnnumaa maastikukaitseala valitseja on Keskkonnaamet. Majandustegevuste planeerimisel (sh ehitustegevus, metsamajandamine, rahvaürituste korraldamine) tuleb saada kooskõlastus Keskkonnaametilt. Loe lisaks Keskkonnaameti kodulehelt.

Kõnnumaa maastikukaitsealaga seotud ametnikud ja nende kontaktid:
Looduskasutuse spetsialist Rahvaürituste, projekteerimis-tingimuste, ehituslubade jm kaitseala valitseja kooskõlastused kaitsealal Olavi Randver
38 48 685; 52 54 935
olavi.randver@keskkonnaamet.ee
Metsahoiuspetsialist  Tõnis Ruber
Maahoolduse spetsialist  Annaliisa Kaaremaa
Kaitsekorralduse spetsialist Liigikaitse, kaitsekorralduslikud tegevused Liisu Aulik 4477372; 56 924 060   liisu.aulikkeskkonnaamet.ee
Ilona Lepik
4724228; 5201087
ilona.lepik@keskkonnaamet.ee
Looduskaitse juhtivspetsialist   Kadri Hänni
44 773 74; 52 774 19
kadri.hanni@keskkonnaamet.ee
  

Regiooni juhataja  Sulev Vare  5069115
sulev.vare@keskkonnaamet.ee

Kõnnumaa maastikukaitsealal oleva Loosalu-Paluküla matkaraja haldaja on Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK).
Küsimuste korral võta ühendust:
Loodusvaht Viljo Greim Tel 507 6814
Teabejuht Maarja Mirjam Rajasaar Tel 676 7842;  513 9955

Olulised lingid
• RMK matkarajad: https://www.loodusegakoos.ee/
• Kaitse-eeskiri: https://www.riigiteataja.ee/akt/72221
• Kaitsekorralduskava on koostamisel.
• Looduskaitseseadus:       https://www.riigiteataja.ee/akt/LKS
• KeA koduleht: https://www.keskkonnaamet.ee/et