Kontaktid

Keskkonnaameti üldkontakt:

Registrikood 70008658 

Keskkonnaamet
Roheline 64, 80010 Pärnu, Eesti

Üldtelefon: 662 5999; faks: 680 7427

Kui märkate rikkumisi kaitsealal või abi vajavaid loomi, teavitage sellest riigiinfo telefonil 1247.

E-post: info@keskkonnaamet.ee

Kõigi Keskkonnaameti töötajate kontaktid leiab Keskkonnaameti kodulehelt.

Kui soovite spetsialistiga kohtuda, palun leppige kohtumine kokku vähemalt päev varem. Klienditeeninduse üldisest korraldusest COVID-19 ajal saab tutvuda lähemalt Keskkonnaameti kodulehel.

Alam-Pedja looduskaitsealaga seotud Keskkonnaameti töötajate kontaktid:

Ametikoht Valdkond

Kontakt

Looduskasutuse osakonna juhataja Looduskasutuse valdkonna juhtimine Kaili Viilma, tel 505 1955, kaili.viilma@keskkonnaamet.ee
Looduskasutuse osakonna juhtivspetsialist Lõuna piirkonnas looduskasutuse tegevuslubade andmine kaitsealustel objektidel Märt Holtsmann, tel 513 8171, 
mart.holtsmann@keskkonnaamet.ee
Looduskaitse planeerimise osakonna spetsialist Kaitse-eeskiri, kaitsekorralduskava Kaidi Erik, tel 5666 4780, 
kaidi.erik@keskkonnaamet.ee
Looduskasutuse osakonna vanemspetsialist Kaitsealad valitseja kooskõlastused (planeeringud, ehitustegevus, rahvaüritused, liikumisload jm) Kai Kimmel, tel 507 7652, kai.kimmel@keskkonnaamet.ee
Maahoolduse büroo vanemspetsialist Poollooduslike koosluste taastamise ja hoolduse korraldamine Ragnar Kapaun, tel 5668 5898, ragnar.kapaun@keskkonnaamet.ee
Metsaosakonna metsahoiuspetsialist Kaitse- ja hoiualade metsade majandamine Priit Pääslane, tel 515 7852, priit.paaslane@keskkonnaamet.ee
Jahinduse ja vee-elustiku büroo vee-elustiku spetsialist Harrastuspüügi korraldus jm vee-elustiku teemad Maili Lehtpuu, tel 5355 5638, maili.lehtpuu@keskkonnaamet.ee
Jahinduse ja vee-elustiku büroo jahinduse peaspetsialist Jahinduse korraldus Margo Tannik, tel 516 0148, margo.tannik@keskkonnaamet.ee
Loodushoiutööde büroo spetsialist Kaitsealuse taimestikuga ja karuputke tõrjumisega seotud küsimused

Maria Rätsep, tel 5698 9604, maria.ratsep@keskkonnaamet.ee

Loodushoiutööde büroo spetsialist Kaitsealuse loomastikuga seotud küsimused, loodushoiutööd ning hane- ja kiskjakahjud kaitsealal Britta Kalgan, tel 518 0337, 
britta.kalgan@keskkonnaamet.ee 
Järelevalveosakonna Tartumaa büroo juhataja Tartu maakonna järelevalve Tanel Türna, tel 53345983, 
tanel.turna@keskkonnaamet.ee 
Keskkonnahariduse büroo peaspetsialist Keskkonnaharidusprogrammid, sündmused, Alam-Pedja koduleht Piret Valge, tel 527 3340, piret.valge@keskkonnaamet.ee

Alam-Pedja looduskaitseala matkaradade ja puhkekohtade haldaja on Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK).

Külastusrajatiste kohta saab infot: www.loodusegakoos.ee/.

Küsimuste korral võta ühendust:

Ametikoht Ees- ja perekonnanimi Kontakt

Külastusala juht 

Malle Oras 516 9845, malle.oras@rmk.ee
Loodusvaht Madis Ess

5811 8500, madis.ess@rmk.ee