Kontaktid

Keskkonnaameti üldkontakt: telefon 662 5999; e-post info@keskkonnaamet.ee.

Kui märkate rikkumisi kaitsealal või abi vajavaid loomi, teavitage sellest riigiinfo telefonil 1247.

Kõigi Keskkonnaameti töötajate kontaktid leiab Keskkonnaameti kodulehelt.

Kui soovite spetsialistiga kohtuda, palun leppige kohtumine kokku vähemalt päev varem. 

Alam-Pedja LKA-ga seotud Keskkonnaameti töötajate kontaktid:


Looduskasutuse osakond

Juhataja Kaili Viilma, tel 505 1955, kaili.viilma@keskkonnaamet.ee.

Juhtivspetsialist Märt Holtsmann, tel 513 8171, mart.holtsmann@keskkonnaamet.ee

Valdkond: Lõuna piirkonnas looduskasutuse tegevuslubade andmine kaitsealustel objektidel.

Vanemspetsialist Kai Kimmel, tel 507 7652, kai.kimmel@keskkonnaamet.ee

Valdkond: kaitsealad valitseja kooskõlastused (planeeringud, ehitustegevus, rahvaüritused, liikumisload jm).


Kaitse planeerimise osakond

Spetsialist Kaidi Erik, tel 5666 4780, kaidi.erik@keskkonnaamet.ee

Valdkond: kaitse-eeskiri, kaitsekorralduskava.


Looduskaitse korraldamise osakond

Maahooldusbüroo vanemspetsialist Ragnar Kapaun, tel 5668 5898, ragnar.kapaun@keskkonnaamet.ee

Valdkond: poollooduslike koosluste taastamise ja hoolduse korraldamine.

Loodushoiutööde büroo spetsialist Maria Rätsep, tel 5698 9604, maria.ratsep@keskkonnaamet.ee

Valdkond: kaitsealuse taimestikuga ja karuputke tõrjumisega seotud küsimused.

Loomadega seotud valdkond: spetsialist Peeter Anijalg, tel 53813589, peeter.anijalg@keskkonnaamet.ee 

Jahinduse ja vee-elustiku büroo

Jahinduse spetsialist Astrid Levkoi-Epner, tel 56951405, astrid.levkoi-epner@keskkonnaamet.ee

Valdkond: Jahinduse korraldus, kiskjakahjude hindamine

Vee-elustiku spetsialist Jarko Jaadla, tel  53662619, jarko.jaadla@keskkonnaamet.ee

Valdkond: harrastuspüügi korraldus jm vee-elustiku teemad


Metsaosakond

Metsahoiuspetsialist Priit Pääslane, tel 515 7852, priit.paaslane@keskkonnaamet.ee

Valdkond: kaitse- ja hoiualade metsade majandamine.


Keskkonnahariduse osakond

Keskkonnahariduse spetsialist Elo Raspel, tel 53419205, elo.raspel@keskkonnaamet.ee

Valdkond: Keskkonnaharidusprogrammid, sündmused, Alam-Pedja koduleht.


Järelevalveosakond

Tartumaa büroo juhataja Tanel Türna, tel 53345983,  tanel.turna@keskkonnaamet.ee 

Valdkond: keskkonnajärelevalve Tartu maakonnas.

 

Alam-Pedja looduskaitseala matkaradade ja puhkekohtade haldaja on Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK).

 

Külastusrajatiste kohta saab infot: www.loodusegakoos.ee/.

Küsimuste korral võta ühendust:

Külastusala juht Malle Oras, tel 5169845, malle.oras@rmk.ee

Loodusvaht Madis Ess, tel 58118500, madis.ess@rmk.ee