Kontaktid

Keskkonnaameti üldkontakt on tel 662 5999, info@keskkonnaamet.ee. Kõigi Keskkonnaameti töötajate kontaktid leiab Keskkonnaameti kodulehelt.

Valdkonnapõhiselt võivad spetsialistide töökohad asuda erinevates kontorites ja maakondades.

Kui soovite spetsialistiga kohtuda, palun leppige kohtumine kokku vähemalt päev varem.

 

Peipsiveere looduskaitsealaga seotud Keskkonnaameti töötajate kontaktid


Looduskasutuse osakond

Juhataja Kaili Viilma, tel 505 1955, kaili.viilma@keskkonnaamet.ee

Juhtivspetsialist Märt Holtsmann, tel 513 8171, mart.holtsmann@keskkonnaamet.ee.
Valdkond: Lõuna piirkonnas looduskasutuse tegevuslubade andmine kaitsealustel objektidel.

Spetsialist Maris Liiv, tel 5694 9226, maris.liiv@keskkonnaamet.ee. 
Valdkond: kaitsealad valitseja kooskõlastused (planeeringud, ehitustegevus, rahvaüritused jm).    
    


Looduskaitse planeerimise osakond

Juhtivspetsialist Kaisa Triin Tomak, tel 5901 5907, kaisa.tomak@keskkonnaamet.ee.

Valdkond: kaitse-eeskiri, kaitsekorralduskava.


Looduskaitse korraldamise osakond

Maahoolduse büroo 
hetkel täitmata
Valdkond: poollooduslike koosluste taastamise ja hoolduse korraldamine  

Loodushoiutööde büroo
Spetsialist Tiina Samson, tel 5374 5720, tiina.samson@keskkonnaamet.ee
Valdkond: kaitsealuse taimestikuga ja karuputke tõrjumisega seotud küsimused  

Jahinduse ja vee-elustiku büroo 
Vee-elustiku spetsialist Jarko Jaadla, tel  5366 2619, jarko.jaadla@keskkonnaamet.ee    
Valdkond: harrastuspüügi korraldus jm vee-elustiku teemad.    

Jahinduse spetsialist Astrid Levkoi-Epner, tel 5695 1405, astrid.levkoi-epner@keskkonnaamet.ee
Valdkond: jahinduse korraldus, kiskjakahjude hindamine. 


Metsaosakond

Metsahoiuspetsialist Priit Pääslane, tel 515 7852, priit.paaslane@keskkonnaamet.ee
Valdkond: kaitse- ja hoiualade metsade majandamine. 


Keskkonnahariduse osakond 
spetsialist Elo Raspel, tel 5341 9205, elo.raspel@keskkonnaamet.ee
Valdkond: keskkonnaharidusprogrammid, sündmused, Peipsiveere koduleht 


Järelevalveosakond 
Jõgeva- ja Tartumaa büroo juhataja asetäitja
 Tanel Türna, tel 5334 5983, tanel.turna@keskkonnaamet.ee  


 

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) on Peipsiveere looduskaitsealal asuvate matkaradade ja puhkekohtade haldaja.

Külastusrajatiste kohta saab infot: www.loodusegakoos.ee/.

Küsimuste korral võta ühendust:

Külastusala juht Malle Oras, tel 516 9845, malle.oras@rmk.ee

Loodusvaht Madis Ess, tel 5811 8500, madis.ess@rmk.ee