Kontaktid

Keskkonnaameti üldkontakt on tel 662 5999, info@keskkonnaamet.ee. Kõigi Keskkonnaameti töötajate kontaktid leiab Keskkonnaameti kodulehelt.

Valdkonnapõhiselt võivad spetsialistide töökohad asuda erinevates kontorites ja maakondades.

Kui soovite spetsialistiga kohtuda, palun leppige kohtumine kokku vähemalt päev varem.

 

Peipsiveere looduskaitsealaga seotud Keskkonnaameti töötajate kontaktid


Looduskasutuse osakond

Juhataja Kaili Viilma, tel 505 1955, kaili.viilma@keskkonnaamet.ee

Juhtivspetsialist Märt Holtsmann, tel 513 8171, mart.holtsmann@keskkonnaamet.ee.
Valdkond: Lõuna piirkonnas looduskasutuse tegevuslubade andmine kaitsealustel objektidel.

Spetsialist Maris Liiv, tel 5694 9226, maris.liiv@keskkonnaamet.ee. 
Valdkond: kaitsealad valitseja kooskõlastused (planeeringud, ehitustegevus, rahvaüritused jm).    
    


Looduskaitse planeerimise osakond

Juhtivspetsialist Eleri Laidma, tel 5304 7558, eleri.laidma@keskkonnaamet.ee.

Valdkond: kaitse-eeskiri, kaitsekorralduskava.


Looduskaitse korraldamise osakond

Maahoolduse büroo 
Vanemspetsialist Ragnar Kapaun, tel 5668 5898, ragnar.kapaun@keskkonnaamet.ee
Valdkond: poollooduslike koosluste taastamise ja hoolduse korraldamine  

Loodushoiutööde büroo
Spetsialist Maria Rätsep, tel 5698 9604, maria.ratsep@keskkonnaamet.ee
Valdkond: kaitsealuse taimestikuga ja karuputke tõrjumisega seotud küsimused  

Jahinduse ja vee-elustiku büroo 
Vee-elustiku spetsialist Jarko Jaadla, tel  53662619, jarko.jaadla@keskkonnaamet.ee    
Valdkond: harrastuspüügi korraldus jm vee-elustiku teemad.    

Jahinduse spetsialist Heete Ausmeel, tel 56886919, heete.ausmeel@keskkonnaamet.ee
Valdkond: jahinduse korraldus, kiskjakahjude hindamine. 


Metsaosakond

Metsahoiuspetsialist Priit Pääslane, tel 515 7852, priit.paaslane@keskkonnaamet.ee
Valdkond: kaitse- ja hoiualade metsade majandamine. 


Keskkonnahariduse osakond 
spetsialist Elo Raspel, tel 5341 9205, elo.raspel@keskkonnaamet.ee
Valdkond: keskkonnaharidusprogrammid, sündmused, Peipsiveere koduleht 


Järelevalveosakond 
Tartumaa büroo juhataja
 Tanel Türna, tel 5334 5983, tanel.turna@keskkonnaamet.ee 
Valdkond: keskkonnajärelevalve Tartu maakonnas 


 

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) on Peipsiveere looduskaitsealal asuvate matkaradade ja puhkekohtade haldaja.

Külastusrajatiste kohta saab infot: www.loodusegakoos.ee/.

Küsimuste korral võta ühendust:

Külastusala juht Malle Oras, tel 516 9845, malle.oras@rmk.ee

Loodusvaht Madis Ess, tel 5811 8500, madis.ess@rmk.ee