Kalapüük

Harrastuslikuks kalapüüdmiseks Matsalu rahvuspargis on vajalik soetada kalastuskaart, mida saab järgmiseks aastaks taotlema hakata alates 1. detsembrist. Kalastuskaart on ühtlasi ka Matsalu rahvuspargis viibimis- ja ujuvvahendiga liikumisloaks kalastuskaardil nimetatud piirkonnas ja ajavahemikul.

Püüda võib kalastuskaardi alusel lihtkäsiõnge, käsiõnge, spinningu, lendõnge ja sikutiga, nakkevõrke harrastuslikul kalapüügil ei ole lubatud kasutada.

Matsalu rahvuspargis kehtivad eri aegadel ja - kohtades eraldi kalastuskaardid. Lindude pesitsusega seoses on osades piirkondades teatud ajavahemikele antavatele kalastuskaartidele kehtestatud piirarv, osadele aga mitte. Matsalu kalapüügi info on leitav Keskkonnaameti kodulehel.

Kalastuskaardi alusel toimunud püügi kohta tuleb esitada püügiaruanne järgmiselt:

  • kui kalastuskaart kehtib kuni üks kuu, esitatakse püügiandmed viie päeva jooksul pärast kalastuskaardi kehtivuse lõppu (andmed esitatakse vaid üks kord);
  • kui kalastuskaart kehtib rohkem kui üks kuu, esitatakse püügiandmed iga kuu kohta püügikuule järgneva kuu 5. kuupäevaks (näiteks maikuu aruanne 5. juuniks).

Parema ülevaate saamiseks sellest, kus mingil ajal ja millise piirkonna jaoks soetatud kalastuskaardiga püüda võib, on koostatud piirkondade kaart.

Kalastuskaarte saab soetada internetist aadressil kalaluba.ee

Internetiühenduse puudumise korral on võimalik tasuda harrastuskalapüügiõiguse eest SMSiga, selleks tuleb saata piletikoodi ja isikukoodiga sõnum numbril 1717. 

Kalastuskaarti on võimalik taotleda ka Keskkonnaameti kontorites kohapeal (sh Penijõe kontoris).

Kalastuskaardi taotlemisel Keskkonnaametist väljastatakse luba 10 tööpäeva jooksul.