Kaitsekord

Matsalu rahvuspargi valitseja on Keskkonnaamet.

Kaitseala kaks kõige tähtsamat dokumenti on kaitse-eeskiri ja kaitsekorralduskava.

Kaitse-eeskiri paneb paika kaitseala erinevad vööndid ning vööndites keelatud ja lubatud tegevused. Matsalu rahvuspargile on kinnitatud uus kaitse-eeskiri, mis kehtib 1. aprillist 2023. Rahvuspargi uue kaitse-eeskirjaga saab tutvuda siin.

Matsalu rahvuspargi liikumis- ja kalastuspiirangute kaardiga saad tutvuda siin.

Kaitsekorralduskava on kaitseala rakenduslik tegevusplaan. 

Seoses säästva turismi sertifikaadi omamisega on Matsalu rahvuspargi piirkond koostanud turismiarengukava, mis lähtub kaitseala väärtustest ja võtab arvesse sertifikaadi väljastaja säästva turismi printsiipe.

  • Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskiri Riigi Teatajas.
  • Matsalu rahvuspargi, Rajametsa hoiuala, Haeska hoiuala ja Puiatu merikotka püsielupaiga kaitsekorralduskava aastateks 2015-2024 on kinnitatud 2015. aastal Keskkonnaameti peadirektori käskkirjaga nr 1-4.2/15/115 (2.41 MB, PDF).
  • Matsalu turismipiirkonna arengukava 2014-2020+ ((1.83 MB, PDF).
  • Matsalu turismipiirkonna arengukava 2021-2025+ (4.21 MB, PDF).

Kasari luht. Foto: Ants Animägi