Kestliku turismi sertifikaat

European Charter for Sustainable Tourism in Protected Areas on kestliku turismi sertifikaat, mis omistatakse nii kaitsealale kui selle  ähipiirkonnale viieks aastaks ja mida väljastab Euroopa Kaitsealade Liit (EUROPARC Federation). Sertifikaadi eesmärk on kaitsealade säästev majandamine ja kvaliteetsed turismitooted ning -teenused, mis sünnivad koostöös looduskaitseala valitseja, turismiettevõtjate ja kohalike elanikega.

Kestliku turismi sertifikaadi kõige olulisemad kriteeriumid on loodus- ja kultuuripärandi väärtuste hoidmine, huvirühmade kaasamine, sotsiaalmajanduslike mõjude hindamine ja säästva turismi strateegia koostamine ning elluviimine. Turismistrateegia aitab tehtud ja plaanitud tegevusi süsteemselt arendada nii, et see on kooskõlas nii kaitseala kaitsekorraldus- kui ka külastuskorralduskavaga.

Aastal 1973 loodud Euroopa Kaitsealade Liidu eesmärk on edendada kaitsealade planeerimist, korraldust, tõsta teadlikkust kaitsealadest ning aidata kaasa uute kaitsealade tekkele. Föderatsiooniga on liitunud enam kui 400 liiget, kuhu kuuluvad kaitsealade administratsioonid, looduskaitseorganisatsioonid, mittetulundusühingud jne, kes tegutsevad kaheksas sektsioonis: Atlandi saared, Saksamaa, Itaalia, Prantsusmaa, Madalmaad, Hispaania, Kesk- ja Ida-Euroopa ning Põhjamaad-Baltimaad. See on üks suuremaid omataolisi võrgustikke maailmas. 

Kestliku turismi sertifikaadil on kolm etappi – sertifikaat kaitsealale, sertifikaat ettevõtjale, kes tegutseb sertifitseeritud kaitsealal ja sertifikaat reisikorraldajale. Eestis on sertifikaadi I etapp Keskkonnaameti taotlusel omistatud Matsalu, Lahemaa, Soomaa rahvusparkide piirkondadele. Matsalu piirkonda tunnustati esimesena Eestis 2015. aastal. Sertifikaati uuendati 2020. aastal. Seoses kestliku turismi sertifikaadi omamisega on Matsalu rahvuspargi piirkond koostanud turismiarengukava (Matsalu turismipiirkonna arengukava 2021-2025+ (4.21 MB, PDF)), mis lähtub kaitseala väärtustest ja võtab arvesse rahvusvahelise sertifikaadi printsiipe.

15. aprilliks 2022. a esitasid esimesed ettevõtjad sertifikaadi taotlused Keskkonnaametile, kes omakorda edastas need Euroopa Kaitsealade Liidu Põhjamaade-Baltimaade sektsiooni hindamiskomisjonile. 2022. aasta juuli lõpus otsustas rahvusvaheline komisjon tunnustada Matsalu piirkonnast OÜ Kodade (Kodade puhkemaja/Salevere Salumäe Loovkoda) kestliku turismi kvaliteedimärgisega.

    Rohkem infot: loodushoidlik turism