Uuringud
Uuringu või seire teema/pealkiri Aasta(d) Teostaja(d)
Põhja-Kõrvemaa Natura elupaikade ja kaitsealuste liikide inventuur. 2008 Ploompuu, T.
Järva-Lääne-Viru regiooni haruldaste seente inventuur. 2009 Sell, I., Kalamees, K.
Kõrvemaa piirkonna taimharulduste inventuur. 2009 Valdvee, E.
Põhja-Kõrvemaa looduskaitseala samblike inventuur. 2009 Leppik, E., Marmor, L., Tõrra, T. Tartu
Järva-Lääne-Viru regiooni haruldaste selgrootute  inventuur. 2010 Luig, J.,Martin, M., Kruus, M.
Põhja-Kõrvemaa looduskaitseala looduskaitselise väärtusega sammalde inventuur. 2010 Vellak,K., Kupper, T., Ingerpuu, N.
Põhja-Kõrvemaa looduskaitseala linnustiku inventuur. 2010 Tuvi, J. Eesti Ornitoloogia Ühing. Tartu
Neeruti maastikukaitseala, Porkuni maastikukaitseala, Äntu maastikukaitseala ja Põhja-Kõrvemaa looduskaitseala järvede uuringud. 2010 Ott, I. jt EMÜ Põllumajandus- ja Keskkonnainstituudi Limnoloogiakeskus. Rannu
Sammalde, samblike ja seente inventuur Soodla harjutusvälja ja Kaitseväe keskpolügooni vahelistes kavandatavates teekoridorides. 2017 Pello, A.
Loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja kõrgemate taimede inventuur Soodla harjutusvälja ja Kaitseväe keskpolügooni vahelistes kavandatavates teekoridorides. 2017 Pello, A.