Veebiinfopäev "Kestlik turism kaitsealadel"

Autor:

Nele Sõber
58.758703914011, 23.821205931983

Lisainfo

Nele Sõber
5770 2225

58.758703914011, 23.821205931983

Veebiinfopäeval „Kestlik turism kaitsealadel“ tutvustatakse Euroopa Kaitsealade Liidu (EUROPARC Föderatsiooni) kestliku turismi sertifikaati.
Infopäeva sihtrühmaks on Matsalu, Soomaa ja Lahemaa rahvusparkide piirkondade turismiettevõtjad.

Infopäeva sisu:
1)    Mis on kestliku turismi sertifikaat?
2)    Kes, kuidas ja millal saavad taotleda?

Infopäev toimub MS Teams vahendusel 8. septembril kell 16.

Osalemise link:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjQzMWM0MjAtMzUwOS00OWMwLWJlZDQtZmVhNzExOWM0NDFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22982d5054-1b3c-4a65-9351-3c842ea4ca12%22%2c%22Oid%22%3a%22f8e0f31d-441f-4b7a-bc07-374cc74b88e7%22%7d
Koosoleku ID: 352 273 354 391
Pääsukood: BLus9c

Lisainfo: Nele Sõber, Keskkonnaameti looduskaitse korraldamise osakonna projektijuht, nele.sober@keskkonnaamet.ee, 5770 2225.

Loe rohkem:
https://www.europarc.org/sustainable-tourism/become-a-sustainable-partner/
https://kaitsealad.ee/et/looduskaitse-abc/kestlik-turism-kaitsealadel

kollaste sügislehtedega pilt, millel seminari pealkiri