2017 suvine kursus

MATSALU NOORE LOODUSKAITSJA SUVINE KURSUS JUNIOR RANGER 2017

Matsalu noore looduskaitsja kursus toimus 4.-6. juulil Hanila vallas Algallika Külalistemajas. Kokku osales kursusel 19 noort üle Eesti – Põlvamaalt, Harjumaalt, Hiiumaalt ja Läänemaalt.

4. juuli. Esimesel päeval võeti ette matk müstilisele ja liigirikkale Kesselaiule, mida juhendas loodusgiid Peeter Vissak. Õhtul tutvustas Marko Kübarsepp suurkiskjate seire tööd tuues välja hundi, ilvese ja karu eluolu. Samuti arutleti Matsalu uusasuka – šaakali – teemal ja seda, kuidas on võimalik šaakali häält kuulda. Päeva lõpetas Kaja Lotman öise eluviisiga nahkhiirte tutvustusega. Kesköise õueretkega vaadeldi nende salapäraste tegelaste võimalikke pesitsuskohti.

5. juuli. Teisel päeval oli Tarvo Valkeri abiga vaatluse all kliimamuutus, mis mõjutab lindude rändeteid ja nende pesitsust ning seda, millal kaugrändurid tulevad ja lähevad. Loengu teises pooles õpiti kasutama nutilinnumäärajat. Järgnes Lennart Lennuki juhendamisel toimuv merebioloogia praktikum. Püüti merest pisiorganisme ja prooviti kui lihtne või keeruline on neid määrata. Päeva kõige meeldejäävamaks osaks kujunes kindlasti Jüri Tensoni loeng „Kalad ja võõrliigid vees“, kus elevust tekitas erinevate kalade lahkamine. Noored tõdesid üheskoos, et nüüd saavad nad kalade puhastamisel olla abiks oma vanematele ja nii mõniga ületas hirmu kalade puhastamisega seoses. Õhtu lõpetas Janar Sõber, kes pakkus noortele sportlikke meeskonna tegevusi ja võimalusi individuaal etteasteteks.

Mere pisiorganisme uurimas. Foto: Nele Sõber

6. juuli. Viimasel päeval said noored aimu kaitstavate taimede kaardistamise protsessist, mille viis läbi Keskkonnaameti kaitsekorralduse spetsilist Ilona Lepik. Retke alguses tutvustati erinevaid taimi, eelkõige käpalisi ja seejärel õpetati käsitlema GPS seadet, kuhu pidi märkima leitud taimede asukoha punktid. Retk pakkus ka teistmoodi põnevust, sest läbida tuli võsarägastikke ja „pokude“ maastikku. Kuid kaardistamise lõppedes said noored kinnitust, et saadud tulemused on vajalikud Keskkonnaameti töös ja igaüks neist andis oma suure panuse looduskaitselisse töösse.

Kursus lõppes nö eksamiga viktoriini võtmes, et kinnistada kursusel omandatu. Jagati tunnistused. Ja kõige lõpus maiustati rabarberikooki.