Keskkonnaamet kinnitas 2023. aastal üle saja kaitsekorralduskava

Autor:

Margit Turb

Eelmise aasta lõpu seisuga said 120 kaitstavat ala omale kaitsekorralduskavad. Enamik neist olid nn lühikavad (kaitsekorralduskavade lühiversioonid) Natura 2000 võrgustiku aladele, millel seni kavad puudusid. Lisaks valmis suuremahuline kava Soomaa rahvuspargile ja Soomaa loodus- ja linnualale, samuti Muraste looduskaitsealale. Kaitsekorralduskavades on seatud mõõdetavad eesmärgid kaitstava ala väärtustele, toodud võimalikud  mõjutegurid ja kavandatud väärtuste kaitseks vajalikud tegevused. 

Loodusdirektiiv kohustab liikmesriike kuue aasta jooksul pärast ala esitamist Natura 2000 võrgustikku määrama alale mõõdetavad kaitse-eesmärgid ja tegevused nende eesmärkide saavutamiseks.  

Kavadega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti kodulehel: https://keskkonnaamet.ee/keskkonnateadlikkus-avalikustamised/kaitsekorralduskavade-kinnitamise-teated

inimene seisab metsas mäe nõlval. All orus voolab jõgi
Elva jõe ürgorg Elva maastikukaitsealal. Foto: Margit Turb