Veebiinfopäev "Kestlik turism kaitsealadel"

Autor:

Margit Turb

8. septembril 2023 on Matsalu, Soomaa ja Lahemaa rahvusparkide piirkondade turismiettevõtjad oodatud veebiinfopäevale „Kestlik turism kaitsealadel“. 
 

Infopäeva sisu:
1)    Euroopa Kaitsealade Liidu (EUROPARC Föderatsiooni) kestliku turismi sertifikaadi tutvustus
2)    Kes, kuidas ja millal saavad taotleda?

Infopäev toimub MS Teams vahendusel 8. septembril kell 16.

Osalemise link:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjQzMWM0MjAtMzUwOS00OWMwLWJlZDQtZmVhNzExOWM0NDFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22982d5054-1b3c-4a65-9351-3c842ea4ca12%22%2c%22Oid%22%3a%22f8e0f31d-441f-4b7a-bc07-374cc74b88e7%22%7d
Koosoleku ID: 352 273 354 391
Pääsukood: BLus9c

Lisainfo Nele Sõber, Keskkonnaameti looduskaitse korraldamise osakonna projektijuht, tel 5770 2225, nele.sober@keskkonnaamet.ee

Loe rohkem:
https://www.europarc.org/sustainable-tourism/become-a-sustainable-partner/
https://kaitsealad.ee/et/looduskaitse-abc/kestlik-turism-kaitsealadel