Uus kaardirakendus näitab Eesti pärandniitude asukohti

Autor:

Margit Turb

Koostöös Maa-ametiga on valminud kaardirakendus teadaolevatest pärandniitudest kaitstavatel aladel. Selle kaudu saavad maaomanikud ja pärandniitude majandajad uurida, milliseid niite saab liigirikkuse toetamiseks taastama või hooldama asuda.
Inventeeritud pärandniitude asukohad on leitavad pärandniitude kaardirakendusest: https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/parandniit
Muu hulgas näeb kaardirakendusest:
•    milliseid niite praegu hooldatakse ja taastatakse;
•    millised pärandniitudega maad on RMK välja rentinud;
•    milliste niitude majandamist on keskkonnainvesteeringute keskus toetanud;
•    milliseid puisniite saab edaspidi taastada PuisniiduLIFE projekti toel.

Pärandniidud on olulised elurikkuse tuumikalad. Pärandniitude taastamine ning hooldamine on oluline selleks, et niiduelupaiku ja neist sõltuvaid liike toetada ja hoida. 2021. aasta andmetel hooldatakse praegu Eestis 38 000 ha pärandniite. 2027. aastaks on seatud riiklik eesmärk hooldada pärandniite Eestis vähemalt 50 000 hektaril. Eesmärgi saavutamiseks vaja pärandkooslusi taastada veel ligikaudu 12 000 hektaril.

Rohkem teavet pärandniitude, hoolduskavade ja toetuste taotlemise kohta leiab Keskkonnaameti kodulehelt: https://keskkonnaamet.ee/.../loo.../parandniitude-hooldamine. Juhiseid pärandniitude taastamise ning hooldamise kohta leiab veebilehe https://loodusrikaseesti.ee nõustamise rubriigist.

Juhul, kui mõnel maaomanikul, pärandniidu majandajal või teisel loodusesõbral on teavet pärandniidu kohta, mida pole kaardile kantud, palume sellest teada anda e-aadressile info@keskkonnaamet.ee

Lisateave:
Kaidi Jakobson
Keskkonnaameti maahoolduse büroo peaspetsialist
kaidi.jakobson@keskkonnaamet.ee
5197 7357


Küsimused kaardirakenduse kohta:
Sulev Õitspuu
Maa-ameti geoinfosüsteemide büroo juhataja
sulev.oitspuu@maaamet.ee 
5697 0799