Pühajärve rannapark

58.043925009853, 26.468897110099

Pühajärve põhjatipus asub armastatud suvitusrand koos rannahoone, palliplatside, puhkekohtade, kohviku ja paadisadamaga. Park kujundati Pühajärve mõisniku poolt teeradadega jalutusmetsaks 19. sajandil.