Säästva turismi harta sertifikaat

Lahemaa rahvuspargi turismipiirkonnale anti 2. detsembril Brüsselis üle Euroopa kaitsealade liidu (Europarc Federation) kvaliteedimärk – säästva turismi harta sertifikaat. Sellega jõudis lõpule pea kaks aastat kestnud protsess, mille jooksul koostati piirkonnale turismistrateegia ja tegevuskava aastateks 2019-2023. Sertifikaati taotles Keskkonnaamet koostöös MTÜ Arenduskojaga. Turismistrateegia väljatöötamisel osalesid erinevad huvirühmad, kes esindasid kohalikke ettevõtteid ning mittetulundusliku ja avaliku sektori organisatsioone.

Strateegias sõnastatud visiooni kohaselt nähakse olulisena hästi hoitud loodust ja kultuuripärandit, mis pakuks harivat, unikaalset ja terviklikku külastuskogemust külastajale ning on väärtuslik elu- ja ettevõtluskeskkond kohalikule elanikule. Sõnastatud on neli olulist arengueesmärki, milles esmatähtsana nähti looduse ja kultuuripärandi kaitsmist, turismiteenuste ja -toodete kvaliteeti ja konkurentsivõimelisust, kõikide huvirühmade kaasamist ja nende huvidega arvestamist turismi arendamisel ning infovahetust. 

Euroopa kaitsealade liidu kvaliteedimärgi eesmärgiks on ühelt poolt looduse ja kultuuripärandi kaitse ning teiselt poolt piirkonna turismivaldkonna elavdamine ja turismialase koostöö tõhustamine Euroopa sarnaste aladega. Alates 2001. aastast, mil võrgustik loodi, on sellega liitunud 110 kaitstavat ala 16 riigist. See on üks suuremaid omataolisi võrgustikke maailmas.

Tutvu ka Lahemaa turismipiirkonna säästva arengu strateegiaga.
 

Eesti esindus vastu võtmas säästva turismi harta sertifikaati.

Eesti esindus ja Euroopa kaitsealade liidu tegevdirektor Carol Richie. Foto: Ramunas Lydis