Noored looduskaitsjad

Kõigis kuues Eestimaa rahvuspargis toimuvad Eestimaa rahvusparkide noore looduskaitsja ehk Junior Rangeri kursused. Kursuste eesmärgiks on suurendada noorte keskkonna- ja loodusteadlikkust ning luua ja arendada noorte koostöövõrgustikku rahvusparkide ümber.

Euroopa Kaitsealade Liit (EUROPARC Federation) algatas noore looduskaitsja programmi selleks, et leida noori aktiivseid inimesi, kes on huvitatud loodusest ja tunnevad vastutust Euroopa loodusväärtuste säilimise eest ning soovivad kaasa rääkida Euroopa arengutes. Europarci föderatsioon korraldab alates 2002. aastast üleeuroopalist noore looduskaitsja kursust Junior Ranger - esimesed kursused toimusid Saksamaal.  Eestis on kursusi korraldatud alates 2004. aastast. Esimesed kursused toimusid Lahemaa rahvuspargis. 2018. aastal loodud Alutaguse rahvuspark liitus projektiga 2019. aastal. 

Praeguse seisuga on Alutaguse rahvuspargis toimunud 2019 aasta talveseminar. Kahjuks, tuli puhkenud viiruse tõttu 2020 aasta kevadel, vaid päev enne seminari algust kõik välja kuulutatud tegevused tühistada. Suvel 2020 aga toimus neljapäevane suvekursus, ning sügisel 2 päevane seminar. Talvine kokkusaamine tuli viiruspuhangu tõttu tühistada.

Noore looduskaitsja suvise kursuse ja jätkuseminaride eesmärgiks on suurendada keskkonna- ning loodusteadlikkust noorte seas. Tutvutakse looduskaitse praktilise tööga, omandatakse teadmisi rahvuspargi taimestikust ja loomastikust ning arutletakse laiemalt, kuidas elada keskkonnaga kooskõlas. Kursusel osalenul on lootus esindada Eestit järgmisel aastal rahvusvahelises laagris, mida korraldatakse igal aastal erinevas riigis. Noored tutvuvad uute inimestega välisriikidest, kellega neil on sarnane maailmavaade. Üheskoos saab arutleda ja arendada ideid ning mõtteid, mis on kasulikud kohalikule kogukonnale ja loodusele laiemalt.
Noorte mõtted ja ideed on abiks ka kaitselade paremaks korraldamiseks. Kursuste raames tehakse töid, mis võivad aidata kaasa ohustatud liikide elupaikade parandamisele, säilitavad kultuuripärandit ning hoiavad elus traditsioone. Kaitsealade töötajad mõistavad, et nende kogemusi ja teadmisi on vaja jagada noortele, kui tulevastele looduskaitse korraldajatele.

Vaata lisateavet rahvusvahelise programmi kohta Euroopa Kaitsealade Liidu kodulehelt.

Vaata ka meie näoraamatut: https://www.facebook.com/alutaguseJR

Alutaguse RP 2020 suvekuruse osalejad. Foto: Nadezda Tšerkasina

Alutaguse RP 2020 suvekusrusus. Foto: Nadežda Tserkašina