Kontaktid

Keskkonnaameti üldkontakt: tel 662 5999, info@keskkonnaamet.ee. 

Keskkonnaameti kõigi töötajate kontaktid leiab Keskkonnaameti kodulehelt.

Kui märkate rikkumisi kaitsealal või abi vajavaid loomi, teavitage sellest riigiinfo telefonil 1247.

Kui soovite spetsialistiga kohtuda, palun leppige kohtumine kokku vähemalt päev varem.

 

Puhtu-Laelatu looduskaitsealaga seotud Keskkonnaameti töötajate kontaktid:

Looduskasutuse osakonna juhtivspetsialist

Looduskaitse valdkonna juhtimine Pärnu maakonnas

Meeli Kesküla, tel 5345 4246, meeli.keskula@keskkonnaamet.ee


Looduskasutuse osakonna vanemspetsialist

Rahvaürituste, projekteerimistingimuste, ehituslubade jm kaitseala valitseja kooskõlastused kaitsealal, hoiualal

Helerin Lilleleht, tel 5680 2117, helerin.lilleleht@keskkonnaamet.ee


Looduskaitse planeerimise osakond spetsialist

Kaitse-eeskiri, kaitsekorralduskava

Hanna Kaarin Hermlin, tel 553 8717, hanna.hermlin@keskkonnaamet.ee


Maahoolduse büroo spetsialist

Poollooduslike koosluste hoolduse korraldamine, kiskjakahjud

Priit Kukk, tel 5308 8935, priit.kukk@keskkonnaamet.ee


Loodushoiutööde büroo spetsialist

Kaitsealused liigid, võõrliigid, kaitsealused üksikobjektid, linnukahjud

Ilona Lepik, tel 520 1087, ilona.lepik@keskkonnaamet.ee


Keskkonnahariduse büroo spetsialist

Keskkonnahariduslikud õppeprogrammid Pärnumaal, kodulehe haldus, noore looduskaitsja Junior Ranger koolitusprogramm

Kalle Kõllamaa,  tel 504 7219, kalle.kollamaa@keskkonnaamet.ee


Pärnumaa büroo juhataja

Pärnu maakonna järelvalve

Toomas Õmblus, tel 449 9102, toomas.omblus@keskkonnaamet.ee


Jahinduse ja vee-elustiku büroo jahinduse spetsialist

Jahinduse korraldus

Ivar Marlen, tel 463 6821, 5304 0354, ivar.marlen@keskkonnaamet.ee


Jahinduse ja vee-elustiku büroo vee-elustiku vanemspetsialist

Kalandus, harrastuspüük

Märt Kesküla, tel 523 4410, mart.keskula@keskkonnaamet.ee


Metsaosakond spetsialist

Metsanduslik nõustamine

Pille Kaisel, tel 504 9584, pille.kaisel@keskkonnaamet.ee