Kostivere maastikukaitseala kaitsekorralduskava avalik koosolek

Autor:

Margit Turb

Lisainfo

Gert Enno
5699 5307

Kostivere maastikukaitseala kaitsekorralduskava tööversiooni tutvustamine avalikkusele. Täpsem info: https://keskkonnaamet.ee/keskkonnateadlikkus-avalikustamised/raagi-kaasa/kaitsekorralduskavade-avalik-valjapanek#kostivere-maastikuka