Kostivere maastikukaitseala kaitsekorralduskava avalik koosolek

Организатор:

Margit Turb

Дополнительная информация

Gert Enno
5699 5307

Kostivere maastikukaitseala kaitsekorralduskava tööversiooni tutvustamine avalikkusele. Täpsem info: https://keskkonnaamet.ee/keskkonnateadlikkus-avalikustamised/raagi-kaasa/kaitsekorralduskavade-avalik-valjapanek#kostivere-maastikuka