Soomaa kaitsekorralduskava aastateks 2022‒2031 arutelud ja avalikustamine

Keskkonnaamet koostab Soomaa kaitsekorralduskava aastateks 2022‒2031.

Kaitsekorralduskavas on välja toodud alal läbi viidud uuringud, kaitse-eesmärgiks olevad loodusväärtused, nende mõjutegurid ja kaitsemeetmed ning vajalikud tegevused. Peamised kaitsekorralduslikeks tegevusteks on poollooduslike koosluste hooldamine, kaitseala tutvustamine, külastuskorraldus ja kultuuripärandi kaitse.

Kaitsekorralduskava koostamise avalikkuse kaasamise koosolek Soomaa rahvuspargi looduskaitseliste tööde teemal toimub 17. märtsil 2022. a kell 15 veebirakenduse Microsoft Teams vahendusel. Koosolekuga liitumiseks vajuta SIIA

Kaitsekorralduskava koostamise avalikkuse kaasamise koosolek Soomaa rahvuspargi külastuskorralduslike tööde teemal toimub 24. märtsil 2022. a kell 15 veebirakenduse Microsoft Teams vahendusel. Koosolekuga liitumiseks vajuta SIIA

Koosolekute salvestisi saab järele kuulata Keskkonnaameti kodulehelt

28. märtsil 2022. a kell 15 toimub avalikkuse kaasamise koosolek Soomaa rahvuspargi külastuskeskuses Kõrtsi-Tõramaal.

Koosolekule on oodatud maaomanikud, kohalikud elanikud, ettevõtjad ja teised asjast huvitatud. Koosolekul tutvustatakse kaitsekorralduskava tööversiooni ning oodatakse täiendavaid ettepanekuid kaitsekorralduslike tegevuste kohta. 

Kaitsekorralduskava tööversiooniga saab tutvuda siinse teate allosas. 
Ettepanekud on oodatud e-postile info@keskkonnaamet.ee hiljemalt 4. aprilliks 2022. a. 

Lisainfo: Meelis Suurkask 5164997, meelis.suurkask@keskkonnaamet.ee

Soomaa rahvuspargi kaitsekorralduskava tööversioon 

Lodumets Soomaal_Autor Meelis Suurkask

Lodumets. Foto: Meelis Suurkask