Ühepuupaat pürib UNESCO nimistusse
lootsik

Soomaa ühepuulootsik esindab ürgset eesti ja soome-ugri kultuuripärandit, mis väljendub nii haabja põlises ehitusviisis kui kasutusaladel, sealhulgas tüüpilise sõiduvahendina iga-aastaste suurvete ajal. Tänapäeval on Soomaa ühepuulootsiku levila läänepiiriks Euraasias.

Kuigi praegu on lootsikukultuur tänu viiele haabjameistrile ja kohalikule kogukonnale küllaltki elujõuline, vajab Soomaa haabjatraditsioon kaitset. Just seetõttu valmis Soomaa lootsikumeistreid ja -huvilisi ühendava MTÜ Eesti Haabjaseltsi juhtimisel taotlus kanda ühepuulootsik UNESCO nimistusse, kusjuures esimest korda Eestis võeti sihiks kiireloomulist kaitset vajava vaimse kultuuripärandi nimekiri.

Märtsi keskel allkirjastas kultuuriminister Tõnis Lukas taotluse kanda ühepuulootsiku ehk haabja ehitamine ja kasutamine Soomaal UNESCO kiireloomulist kaitset vajava vaimse kultuuripärandi nimistusse. 
Otsuse Soomaa haabjakultuuri kandmise kohta üleilmsesse nimistusse teeb UNESCO järgmise ehk 2021. aasta lõpuks.

Eestist kuuluvad UNESCO vaimse pärandi esindusnimekirja Kihnu kultuuriruum, Eesti, Läti ja Leedu laulu- ja tantsupidude traditsioon, Seto leelo ja Võromaa suitsusaunakombestik.