Tõramaa küla kultuurilooline rada

Mõte luua Soomaa rahvusparki uus matkarada – Tõramaa küla kultuurilooline rada – tekkis üsna juhuslikult 2018. aasta alguses. Ühtäkki oli asjaosalised jõudnud tõdemuseni, et Soomaal puudub siiani õppe- või matkarada, mis tutvustaks siinset eluolu. Tänaseks päevaks hääbunud Tõramaa küla tundus selleks sobivaim koht – paikneb ju suur osa küla talukohtadest küllalt lähestikku. Kunagi on küla olnud väga elujõuline ja omanäoline – nii väärib küla igati tähistamist.

Uus rada on n-ö õhinapõhine – asjaosalised on võimaluste piires panustanud oma aega ja jõuvarusid, et mõelda välja raja marsruut, rada võsast puhastada ja talukohad tähistada. Suur tänu siinkohal RMK külastusala juhile Riho Männikule, kes meie mõttega kohe kaasa tuli ning lahkelt oma aega ja ressursse panustas. Riho puhastas suurema osa rajast võsast ning pani maasse kohti tähistavad postid. Suvel aitasid rada võsast puhastada ka Soomaa noored looduskaitsjad, Junior Rangerid. Edaspidi on lootust, et RMK võtab uue raja oma hoole alla ning rada saab korralikult tähistatud ja hooldatult. 

Praegu on rada veel poolik – see võimaldab kõndida kuni Murru taluni ning siis tuldud teed naaseda. Ka raja tähistus on veel poolik. Tulevikus hakkab rada kulgema ringina Murru talukohast Tõramaa jõe suudmeni, kus matkajal on võimalus jõgi ületada kasutades selleks sillana seal paiknevat ujuvsauna. Teisel pool Tõramaa jõe kallast kulgeb juba Meiekose matkarada ja nii saab matkaja teha päris pika jalutuskäigu ajaloolises Tõramaa külas.

Suur tänu ka koduloohuvilisele Urmas Hauale, kes on kokku pannud väga põhjaliku ja ülevaatliku Tõramaa küla ajalugu ja eluolu kajastava materjali, mida oleme matkarajale jäävate talukohtade kirjeldamisel suuresti allikmaterjalina kasutanud.

Tutvu Soomaa piirkonna kohapärimuse ning Tõramaa küla talukohtadega ka Maa-ameti kaardirakenduses

 

Sandra Urvak ja Krista Kingumets, Keskkonnaamet