Kohalikule

Lahemaa rahvuspargi tähtsaimad dokumendid on kaitse-eeskiri ja kaitsekorralduskava. Kaitse-eeskiri paneb paika kaitseala erinevad vööndid ning vööndites keelatud ja lubatud tegevused, kaitsekorralduskava on kaitseala rakenduslik tegevusplaan.

Lahemaa rahvuspargi valitseja on Keskkonnaamet. Majandustegevuste planeerimisel (sh ehitustegevus, metsamajandamine, rahvaürituste korraldamine) tuleb saada kooskõlastus Keskkonnaametilt. Loe lisaks Keskkonnaameti kodulehelt.

Lahemaa rahvuspargi külastuskeskuse üldkontaktid:

Telefon:  +372 329 5555; +372 523 9295
E-post: info.lahemaa@rmk.ee 
Ametikoht Kontakt
Ametikoht Vastuvõtuaeg Kontakt
Ametnikud ja nende vastuvõtuajad Keskkonnaameti Palmse kontoris (Palmse küla, Haljala vald):
Kultuuripärandi spetsialist Kokkuleppel Ave Paulus, ave.paulus@keskkonnaamet.ee, tel 329 5533, 5332 7893
Looduskaitse planeerimise spetsialist Kokkuleppel Imbi Mets, imbi.mets@keskkonnaamet.ee, tel 329 5543
Loodushoiutööde vanemspetsialist Kokkuleppel Katrin Jürgens, katrin.jurgens@keskkonnaamet.ee, tel 329 5534, 523 8548
Keskkonnahariduse spetsialist Kokkuleppel Enri Uusna, enri.uusna@keskkonnaamet.ee, tel 5304 7344
Ametikoht Kontakt
Lahemaa rahvuspargi lubade ja kooskõlastustega seotud töötajate kontaktid:
Looduskasutuse juhtivspetsialist Maret Vildak, maret.vildak@keskkonnaamet.ee, tel 325 8400, 554 4646
Looduskasutuse vanemspetsialist Mareile Michelson, mareile.michelson@keskkonnaamet.ee, tel 325 8409
Looduskasutuse vanemspetsialist Riina Pomerants, riina.pomerants@keskkonnaamet.ee, tel 325 8405, 502 4338

Kõigi Keskkonnaameti töötajate kontaktid

Lahemaa rahvuspargi matkaradade ja külastustaristu haldaja on Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK). Küsimuste korral võta ühendust:
Külastusala juht Timo Kangur, timo.kangur@rmk.ee, tel 501 7970

Vaata ka: https://www.loodusegakoos.ee/

Kui märkad looduse või külastusrajatiste kahjustamist, teata sellest riigiinfo telefonil 1247.