Keskkonnaamet ootab ettepanekuid puisniitude ja -karjamaade hoolduskava uuendamiseks

Autor:

Margit Turb
Тэги

Keskkonnaamet kutsub üles kõiki puisniitude taastajaid/hooldajaid, valdkonna eksperte ja loodushuvilisi mõtlema sellele, mis tänastes puisniitude taastamispõhimõtetes vajaks muutmist, lisamist või täiendamist.

Puisniitude ja -karjamaade hoolduskava uuendati viimati 2019. aastal ning hoolduskavas kirja pandud taastamise ja hooldamise põhimõtted vajavad täpsustamist ja uuendamist. Seepärast ootab Keskkonnaamet vabas vormis ettepanekuid puisniitude ja -karjamaade hoolduskava uuendamiseks  e-posti aadressile kaidi.jakobson@keskkonnaamet.ee hiljemalt  3. märtsiks. Edasi järgneb ettepanekute analüüs ning avalikud arutelud, kuidas ja kus puisniitusid taastada selliselt, et nende hilisem hooldamise potentsiaal ja liigirikkus oleksid tagatud.

Hoolduskava on mõeldud kasutamiseks Keskkonnaameti maahooldusspetsialistidele, kaitseplaneerijatele, erinevate asutuste looduskaitset korraldavatele isikutele, maahooldajatele ja kõigile loodushuvilistele.

Enamike niiduelupaikade taastamise ja hooldamise põhimõtted on koondatud hoolduskavadesse, mille leiab Keskkonnaameti kodulehelt.

nurmenukud esiplaanil, taga üksikud puud ja põõsad
Viita puisniit. Margit Turb