PuisniiduLIFE projekti infopäev Penijõel 9. mail kell 14
Puisniit Puise metsas
Kalle Kõllamaa
Matsalu rahvuspargi külastuskeskus, Penijõe mõis
58.714654789154, 23.815698623657

Дополнительная информация

Heidi Öövel
53479190

58.714654789154, 23.815698623657

Alguse on saanud „WOODMEADOWLIFE“ ehk PuisniiduLIFE projekt, mis keskendub kinni kasvanud puisniidualade taastamisele, hooldamise planeerimisele ning teadlikkuse tõstmisele puisniitudest.

Enne projekti algust aitasid Keskkonnaameti maahooldusbüroo spetsialistid koos ekspertidega leida alasid, mis sobivad projekti raames taastatavateks aladeks. Eelvaliku tingimuseks oli, et ala on inventeeritud puisniiduks, asub Natura 2000 alal ning omab kõrget taastamispotentsiaali.

Projektis osalevatel aladel viiakse läbi põhjalikud inventuurid, mille tulemusena valmib koostöös maaomanike ja hooldajate/rentnikega detailne taastamisplaan ning viiakse läbi ala seiret. Selleks on projekti kaasatud Tartu Ülikooli, Eestimaa Looduse Fondi ning Pärandkoosluste Ühingu eksperdid.

Puisniitude taastamine on plaanis korraldada loodushoiutoetuse määruse alusel, kus taastamiseks on ette nähtud erinevate taastamistegevuste eest varasemast kõrgem toetus. Projekti raames toetatakse täiendavalt ka taastamisplaanist tulenevaid liigikaitselisi töid, samuti ligipääsuteede korrastamist.

Infopäev toimub 9. mail kell 14 Matsalu Rahvuspargi külastuskeskuses Penijõel, kus tutvustatakse projekti tegevusi, eesmärke ja osalemise tingimusi lähemalt kõigile huvilistele.

Lisainfo projekti kohta ja registreerimine infopäevale on leitav kodulehelt: https://keskkonnaamet.ee/woodmeadowlife