Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskirja eelnõu avaliku arutelu järelvaatamine

Määruse eelnõu avalik arutelu toimus 22. märtsil 2021 kell 15 Microsoft Teams vahendusel. 

Avalikul arutelul tutvustati laekunud ettepanekuid ja sellest lähtuvalt menetluse edasist käiku.

Avalikku arutelu saab järelvaadata SIIN
Avaliku arutelu ettekannet saab vaadata SIIN (560.93 KB, PDF)

Avaliku arutelu järgselt ettepanekute ja lahenduste analüüs jätkub, seejärel valmistatakse ette eelnõu uus versioon ja seda tutvustatakse uuesti avalikkusele.

Rohkem infot: https://www.keskkonnaamet.ee/et/matsalu-rahvuspargi-kaitse-eeskirja-muutmine?fbclid=IwAR1kpLku7dKh6b4fjYkY5iML21b3mFAgMqYVxEXE0rxvPJnA8U32-D7m3JU